Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty 2017 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.125 Ogłoszony: 05.01.2018 Uchwała nr 32.312.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.124 Ogłoszony: 05.01.2018 Uchwała nr 32.307.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/348/2005 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach i nadanie jej statutu, zmienionej Uchwałą Nr 45.364.2014 z dnia 22 maja 2014 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.123 Ogłoszony: 05.01.2018 Uchwała nr 32.305.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.157 Ogłoszony: 08.01.2018 Uchwała nr 32.302.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.6172 Ogłoszony: 21.11.2017 Uchwała nr 31.283.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.6171 Ogłoszony: 21.11.2017 Uchwała nr 31.282.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.6170 Ogłoszony: 21.11.2017 Uchwała nr 31.281.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.6169 Ogłoszony: 21.11.2017 Uchwała nr 31.280.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.6168 Ogłoszony: 21.11.2017 Uchwała nr 31.279.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz poboru tego podatku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.4988 Ogłoszony: 15.09.2017 Uchwała nr 30.275.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 12 września 2017 r. w sprawie " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2017-2022"

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.4987 Ogłoszony: 15.09.2017 Uchwała nr 30.268.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.3968 Ogłoszony: 03.07.2017 Uchwała nr 29.266.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.3252 Ogłoszony: 26.05.2017 Uchwała nr 28.254.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.2009 Ogłoszony: 31.03.2017 Uchwała nr 27.249.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.2008 Ogłoszony: 31.03.2017 Uchwała nr 27.248.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.2007 Ogłoszony: 31.03.2017 Uchwała nr 27.244.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.1218 Ogłoszony: 27.02.2017 Uchwała nr 26.241.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.1266 Ogłoszony: 28.02.2017 Uchwała nr 26.236.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.442 Ogłoszony: 17.01.2017 Uchwała nr 25.234.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.441 Ogłoszony: 17.01.2017 Uchwała nr 25.233.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 24.224.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok