Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.

PDFUchwała nr 32.312.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku.pdf (90,43KB)
PDFUchwała nr 32.311.2017 z 28 grudnia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.pdf (78,88KB)
PDFUchwała nr 32.310.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.pdf (76,94KB)
PDFUchwała nr 32.309.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenia umowy dzierżawy.pdf (76,37KB)

PDFUchwała nr 32.308.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf (78,61KB)
PDFUchwała nr 32.307.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot.utworzenia samorządowej instytucji kultury.pdf (63,03KB)

PDFUchwała nr 32.306.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (714,02KB)

PDFUchwała nr 32.305.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.pdf (240,85KB)

PDFUchwała nr 32.304.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.pdf (322,77KB)

PDFUchwała nr 32.303.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.pdf (1,03MB)
PDFUchwała nr 32.302.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.pdf (1,12MB)
PDFUchwała nr 32.301.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej na 2018 rok.pdf (519,98KB)

PDFUchwała nr 31.300.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Sarokrzepicach w 8 letnią Szkołę Podstawowową.pdf (45,20KB)
PDFUchwała nr 31.299.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie przekształcenia 6 letniej SP w Zajączkach Drugich w 8 letnią SP w Zajączkach Drugich.pdf (49,69KB)
PDFUchwała nr 31.298.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie przekształcenia 6 letniej SP w Zajączkach Pierwszych w 8 letnią SP w Zajączkach Pierwszych.pdf (46,61KB)
PDFUchwała nr 31.297.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie przekształcenia 6 letniej SP nr 2 w Krzepicach w 8 letnią SP nr 2 w Krzepicach.pdf (51,18KB)
PDFUchwała nr 31.296.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie przekształcenia 6 letniej SP nr 1 w Krzepicach w 8 letnią SP nr 1 w Krzepicach.pdf (64,27KB)
PDFUzasadnienie do uchwał nr 31.296-300.2017 dot. przekształcenie szkół.pdf (33,20KB)
PDFUchwała nr 31.295.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzepice.pdf (209,88KB)
PDFUchwała nr 31.294.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnościa Gminy Krzepice.pdf (167,01KB)
PDFUchwała nr 31.293.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości bedącej własnością Gminy Krzepice.pdf (215,72KB)
PDFUchwała nr 31.292.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzepice.pdf (165,09KB)
PDFUchwała nr 31.291.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Gminy Krzepice.pdf (168,20KB)
PDFUchwała nr 31.290.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie odstapienia od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf (75,80KB)
PDFUchwała nr 31.289.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf (76,41KB)
PDFUchwała nr 31.288.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf (75,16KB)
PDFUchwała nr 31.287.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i wydłużenie umowy dzierżawy.pdf (76,46KB)
PDFUchwała nr 31.286.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.pdf (399,22KB)
PDFUchwała Nr 31.285.2017 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023.pdf (47,42MB)
PDFUchwała nr 31.284.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.pdf (863,62KB)
PDFUchwała nr 31.283.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (403,80KB)

PDFUchwała nr 31.282.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa w 2018 r.pdf (92,29KB)
PDFUchwała nr 31.281.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok.pdf (163,00KB)
PDFUchwała nr 31.280.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018.pdf (23,59KB)
PDFUchwała nr 31.279.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.pdf (54,64KB)

PDFUchwała nr 30.278.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (72,01KB)
PDFUchwała nr 30.277.2017 z 12 września w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice.pdf (86,88KB)
PDFUchwała Nr 30.276.2017 z 12 września 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego.pdf (191,13KB)
PDFUchwała nr 30.275.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.pdf (1,39MB)
PDFUchwała nr 30.274.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia dot. Strategii RIT.pdf (810,59KB)
PDFUchwała nr 30.273.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf (91,65KB)
PDFUchwała nr 30.272.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.pdf (877,79KB)
PDFUchwała nr 30.271.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Parchowo.pdf (64,29KB)
PDFUchwała nr 30.270.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie zaciągniecia kredytu na pokrycie planowanego deficytu.pdf (59,75KB)
PDFUchwała nr 30.269.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały 27.246.2017 dot. zarządzania drogami publicznymi.pdf (74,51KB)

PDFUchwała nr 30.268.2017 z 12 września 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (312,13KB)
PDFUchwała nr 29.267.2017 z 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.pdf (91,12KB)
PDFUchwała nr 29.266.2017 z 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku.pdf (225,32KB)
PDFUchwała nr 29.265.2017 z 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.pdf (103,13KB)
PDFUchwała nr 29.264.2017 z 27 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2016 rok.pdf (67,26KB)
PDFUchwała nr 29.263.2017 z 27 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok.pdf (64,91KB)
PDFUchwała nr 28.262.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf (137,44KB)
PDFUchwała nr 28.261.2017 roku z 23 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy.pdf (163,88KB)
PDFUchwała nr 28.260.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Krzepice.pdf (51,67KB)
PDFUchwała nr 28.259.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.pdf (530,27KB)
PDFUchwała nr 28.258.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Bibliotekiu Publicznej.pdf (599,19KB)
PDFUchwała nr 28.257.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf (56,13KB)
PDFUchwała nr 28.256.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf (55,35KB)
PDFUchwała nr 28.255.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie zmian uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (877,19KB)
PDFUchwała nr 28.254.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (272,76KB)
PDFUchwała nr 27.253.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.pdf (251,86KB)
PDFUchwała nr 27.252.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu.pdf (75,18KB)
PDFUchwała nr 27.251.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice.pdf (76,52KB)
PDFUchwała nr 27.250.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf (62,20KB)
PDFUchwała nr 27.249.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia statutu M-GOPS.pdf (418,31KB)
PDFUchwała nr 27.248.2017 z 28 marca w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (300,47KB)
PDFUchwała nr 27.247.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (83,62KB)
PDFUchwała nr 27.246.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu zarządzania drogami.pdf (65,36KB)
PDFUchwała nr 27.245.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (1 010,73KB)
PDFUchwała nr 27.244.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.pdf (350,51KB)
PDFUchwała nr 26.243.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 r.pdf (268,54KB)
PDFUchwała nr 26.242.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 r.pdf (121,51KB)
PDFUchwała nr 26.241.2017 z 21 lutego 2017 r w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (96,14KB)
PDFUchwała nr 26.240.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf (65,32KB)
PDFUchwała nr 26.239.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie stawek dotacji dla ZDKiM w Krzepicach.pdf (69,41KB)
PDFUchwała nr 26.238.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.pdf (447,66KB)
PDFUchwała nr 26.237.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf (722,99KB)
PDFUchwała nr 26.236.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (291,10KB)
PDFUchwała nr 26.235.2017 z 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustraju szkolnego.pdf (385,50KB)
PDFUchwała nr 25.234.2017 z 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku.pdf (62,08KB)
PDFUchwała nr 25.233.2017 z 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot. budżetu gminy na 2017 rok.pdf (39,48KB)