Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzepicach z dnia 04.03.2024 r. o mozliwosci dodatkowych zgloszeń kandydatów na radnych
  Data modyfikacji: 04-03-2024 16:38
 2. WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
  Data modyfikacji: 04-03-2024 16:36
 3. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Data modyfikacji: 04-03-2024 14:03
 4. Uchwała nr 64.491.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie w sprawie przekazania pisma według właściwości
  Data modyfikacji: 04-03-2024 10:28
 5. Uchwała nr 64.490.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2024 rok
  Data modyfikacji: 04-03-2024 10:27
 6. Uchwała nr 64.489.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
  Data modyfikacji: 04-03-2024 10:26
 7. Uchwała nr 64.488.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług
  Data modyfikacji: 04-03-2024 10:24
 8. Uchwała nr 64.487.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku na lata 2024 – 2028
  Data modyfikacji: 04-03-2024 10:23
 9. Uchwała nr 64.486.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
  Data modyfikacji: 04-03-2024 10:22
 10. Uchwała nr 64.485.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oraz zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony
  Data modyfikacji: 04-03-2024 10:21