Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.

PDFUchwała nr 24.232.2016 z 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury.pdf (46,69KB)
PDFUchwała nr 24.231.2016 z 28 grudnia 20106 roku w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.pdf (43,93KB)
PDFUchwała nr 24.230.2016 z 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.PDF (757,18KB)
PDFUchwała nr 24.229.2016 z 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (44,85KB)
PDFUchwała nr 24.228.2016 z 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (47,13KB)
PDFUchwała nr 24.227.2016 z 28 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.pdf (139,85KB)
PDFUchwała nr 24.226.2016 z 28 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.PDF (500,25KB)
PDFUchwała nr 24.225.2016 z 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej PrognozyFinansowej na 2017-2022.PDF (1,16MB)
PDFUchwała nr 24.224.2016 z 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017.PDF (1,12MB)
PDFUchwała nr 23.223.2016 z dnia 14.12.2016r w sprawie zmiany uchwały nr 14.136.2015.pdf (339,94KB)
PDFUchwała nr 22.222.2016 z 9 listopada 2016 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.pdf (51,94KB)
PDFUchwała nr 22.221.2016 z 9 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.pdf (213,31KB)
PDFUchwała Nr 22.220.2016 z 9 listopada 2016 roku w sprawie poboru zobowiązań pieniężnych w drodze inkasa.pdf (44,20KB)
PDFUchwała nr 22.219.2016 z 9 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.pdf (24,87KB)
PDFUchwała nr 22.219.2016 z 9 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.pdf (24,87KB)
PDFUchwała nr 22.218.2016 z 9 listopada 2017 w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok.pdf (82,57KB)
PDFUchwała nr 22.217.2016 z 9 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf (55,03KB)
PDFUchwała nr 22.216.2016 z 9 listopada 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadania realizowane w ramach PROW.pdf (32,05KB)
PDFUchwała Nr 22.215.2016 z 9 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (434,08KB)

PDFUchwała nr 22.214.2016 z 9 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (173,89KB)
PDFUchwała Nr 20.213.2016 z 13 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (28,02KB)
PDFUchwała Nr 20.212.2016 z 13 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf (23,79KB)
PDFUchwała Nr 20.211.2016 z 13 września 2016 w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.PDF (983,47KB)
PDFUchwała Nr 20.210.2016 z 13 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (61,47KB)
PDFUchwała nr 20.209.2016 z 13 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.PDF (254,98KB)
PDFUchwała nr 19.208.2016 z dnia 18.08.2016r w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu.pdf (26,55KB)
PDFUchwała nr 19.207.2016 z dnia 18.08.2016r w sprawie zmiany uchwały nr 18.194.2016 RM w Krzepicach z dnia 28.06.2016r.pdf (25,50KB)
PDFUchwała nr 19.206.2016 z dnia 18.08.2016r w sprawie uchylenia uchwały nr 18.196.2016 RM w Krzepicach z dn. 28.06.2016r.pdf (25,85KB)
PDFUchwała nr 19.205.2016 z dnia 18.08.2016r w sprawie zmiany uchwały RM w Krzepicach nr 18.197.2016 z dn. 28.06.2016r.pdf (25,68KB)
PDFUchwała nr 19.204.2016 z dnia 18.08.2016r w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku.pdf (87,21KB)

PDFUchwała Nr 18.203.2016 z 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. sprzedazy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf (33,03KB)
PDFUchwała Nr 18.202.2016 z 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf (34,91KB)
PDFUchwała Nr 18.201.2016 z 28 czerwca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.pdf (36,86KB)

PDFUchwała Nr 18.200.2016 z 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice.PDF (30,66MB)

PDFUchwała nr 18.199.2016 z 28 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.PDF (326,99KB)

PDFUchwała Nr 18.198.2016 z 28 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwą prace Komisji Rewizyjnej.pdf (87,99KB)
PDFUchwała Nr 18.197.2016 z 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf (22,54KB)
PDFUchwała Nr 18.196.2016 z 28 czerwca 2016 roku w sprawie zaciagnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu.pdf (23,58KB)
PDFUchwała Nr 18.195.2016 z 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.pdf (421,01KB)

PDFUchwała Nr 18.194.2016 z 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Krzepice.pdf (150,08KB)

PDFUchwała Nr 18.193.2016 z 28 czerwca 2016 w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2015r.pdf (29,35KB)
PDFUchwała nr 18.192.2016 z 28 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2015r.pdf (28,34KB)

PDFUchwała Nr 17.191.2016 z 17 maja 2016 roku w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.pdf (125,46KB)

PDFUchwała Nr 17.190.2016 z 17 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf (35,12KB)

PDFUchwała Nr 17.189.2016 z 17 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenia nieruchomości służebnościa przesyłu na rzecz TAURON.pdf (47,55KB)

PDFUchwała Nr 17.188.2016 z 17 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości służebnościa przesyłu na rzecz TAURON.pdf (47,59KB)

PDFUchwała Nr 17.187.2016 z 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (37,29KB)

PDFUchwała Nr 17.186.2016 z 17 maja 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i o warunkach składania deklaracji.pdf (643,87KB)
PDFUchwała Nr 17.185.2016 z 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Planu gospodarki niskoemisyjnej.pdf (42,28KB)
PDFUchwała Nr 17.184.2016 z 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. przystapienia do LGD Zielony Wierzchołek.pdf (26,98KB)
PDFUchwała Nr 17.183.2016 z 17 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Krzepice.pdf (19,58KB)
PDFUchwała Nr 17.182.2016 z 17 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Krzepice.pdf (20,97KB)
PDFUchwała nr 17.181.2016 z dnia 17.05.2016r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK.pdf (277,17KB)
PDFUchwała nr 17.180.2016 z dnia 17.05.2016r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki.pdf (343,07KB)
PDFUchwała nr 17.179.2016 z dnia 17.05.2016r w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodników.pdf (27,13KB)
PDFUchwała nr 17.178.2016 z dnia 17.05.2016r w sprawie opłaty prolongacyjnej.pdf (25,21KB)
PDFUchwała nr 17.177.2016 z dnia 17.05.2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 14.136.2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016-2022.pdf (326,63KB)

PDFUchwała nr 17.176.2016 z dnia 17.05.2016r w sprawie zmiany w budżecie gminy Krzepice w 2016r.pdf (151,52KB)

PDFUchwała nr 17.175.2016 z dnia 17.05.2016r w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa.pdf (24,68KB)
PDFUchwała nr 17.174.2016 z dnia 17.05.2016r w sprawie zmiany uchwały nr 1.003.2014 RM w Krzepicach z dnia 27.11.2014r w sprawie składu osobowego Komisji budżetu, oraz zakresu jej działania.pdf (23,28KB)
PDFUchwała Nr 16.173.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia statutu MGOPS w Krzepicach.PDF (65,64KB)
PDFUchwała Nr 16.172.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategi Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016 - 2025.PDF (19,58MB)
PDFUchwała Nr 16.171.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowegona wynajęcie lokali w budynku OSP Krzepice.PDF (37,00KB)
PDFUchwała Nr 16.170.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.PDF (114,28KB)
PDFUchwała Nr 16.169.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.PDF (367,57KB)
PDFUchwała Nr 16.168.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie ustalenia terminui trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.PDF (37,00KB)
PDFUchwała Nr 16.167.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie sposobu i usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.PDF (162,47KB)
PDFUchwała Nr 16.166.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji na liikwidację wyrobów azbestowych.PDF (223,36KB)
PDFUchwała Nr 16.165.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.PDF (28,33KB)
PDFUchwała Nr 16.164.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla ZDKiM w Krzepicach.PDF (29,80KB)
PDFUchwała Nr 16.163.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.PDF (325,96KB)
PDFUchwała Nr 16.162.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.PDF (106,62KB)
PDFUchwała Nr 16.161.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego.PDF (34,64KB)
PDFUchwała Nr 16.160.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Pana Wojciecha Droś na Uchwałę Rady Miejskiej.PDF (46,46KB)
PDFUchwała Nr 16.159.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Pana Wojciecha Droś dot. konsultacji społecznych na temat budowy biogazowni.PDF (59,60KB)
PDFUchwała Nr 16.158.2016 z 22 marca 2016 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.PDF (47,56KB)
PDFUchwała Nr 15.157.2016 z 10 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów placy komisji stałych Rady Miejskiej.PDF (118,36KB)
PDFUchwała Nr 15.156.2016 z 10 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2016 r.PDF (56,20KB)
PDFUchwała Nr 15.155.2016 z 10 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.PDF (37,73KB)
PDFUchwała Nr 15.154.2016 z 10 lutego 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach.PDF (49,20KB)
PDFUchwała Nr 15.153.2016 z 10 lutego 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach.PDF (55,42KB)
PDFUchwała Nr 15.152.2016 z 10 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.PDF (43,66KB)
PDFUchwała Nr 15.151.2016 z 10 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w akcjach pożarniczych.PDF (29,66KB)
PDFUchwała Nr 15.150.2016 z 10 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2016 r.PDF (26,37KB)
PDFUchwała Nr 15.149.2016 z 10 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego na 2016 r.PDF (24,60KB)
PDFUchwała Nr 15.148.2016 z 10 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dot. wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.PDF (429,25KB)
PDFUchwała Nr 15.147.2016 z 10lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.PDF (43,60KB)
PDFUchwała Nr 15.146.2016 z 10 lutego 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia interesu prawnego uchwałą Rady Miejskiej.PDF (77,51KB)
PDFUchwała Nr 15.145.2016 z 10 lutego 2016 roku dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych.PDF (96,86KB)