Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)

 

 

Ogłoszenie

 

Burmistrz Krzepic informuje, że w dniach od 01 lutego 2016 roku do 22 lutego 2016 roku na podstawie zarządzenia nr 0050.158.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025.

Z projektem dokumentu można zapoznać się osobiście  w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, pokój 26 lub na stronach internetowych pod adresem www.krzepice.pl oraz www.bip.krzepice.pl  


Uwagi można zgłaszać na formularzu Ankiety (do pobrania w w/w miejscach).
Wypełniony i podpisany formularz można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, pokój 1 lub po zeskanowaniu przekazać drogą elektroniczną na adres

Uwagi, które wpłyną po dniu 22.02.2016 r  nie będą rozpatrywane.

Burmistrz

Krystian Kotynia