Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 2.2024

Obrady rozpoczęto 2024-05-22 o godz. 15:01:09, a zakończono o godz. 17:00:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Rafał Balcerzak
 2. Roman Kudelski
 3. Grzegorz Mońka
 4. Damian Pilarz
 5. Mariusz Trawiński
 6. Marian Rutkowski
 7. Alicja Chęcińska
 8. Adam Łukasik
 9. Wojciech Krakowiak
 10. Irena Wydmuch
 11. Tobiasz Ogórek
 12. Zbigniew Robak
 13. Ewa Buchwald
 14. Gabriela Kuder

1. Otwarcie obrad. - 15:01:00

2. Wystąpienie zaproszonych gości - 15:02:00

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach i osiedlach - 15:23:00

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.009.2024 w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach i osiedlach - 15:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Adam Łukasik, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Ewa Buchwald, Tobiasz Ogórek, Zbigniew Robak, Gabriela Kuder, Wojciech Krakowiak, Irena Wydmuch
 • BRAK GŁOSU (1):
  Paweł Kuc

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług - 15:26:00

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.010.2024 w sprawie przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług - 15:28:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adam Łukasik, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Tobiasz Ogórek, Marian Rutkowski, Gabriela Kuder, Ewa Buchwald, Irena Wydmuch, Zbigniew Robak, Damian Pilarz, Wojciech Krakowiak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Paweł Kuc

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 15:28:00

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.011.2024 w sprawie przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 15:30:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Adam Łukasik, Alicja Chęcińska, Zbigniew Robak, Damian Pilarz, Gabriela Kuder, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Ewa Buchwald, Tobiasz Ogórek, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Irena Wydmuch, Wojciech Krakowiak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Paweł Kuc

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - 15:30:00

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.012.2024 w sprawie przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - 15:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Adam Łukasik, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Ewa Buchwald, Marian Rutkowski, Zbigniew Robak, Gabriela Kuder, Tobiasz Ogórek, Rafał Balcerzak, Wojciech Krakowiak, Grzegorz Mońka, Irena Wydmuch, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Paweł Kuc

7. Podjęcie uchwały w sprawie przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 15:31:00

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.013.2024 w sprawie przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 15:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Zbigniew Robak, Damian Pilarz, Wojciech Krakowiak, Marian Rutkowski, Ewa Buchwald, Gabriela Kuder, Tobiasz Ogórek, Irena Wydmuch, Rafał Balcerzak, Adam Łukasik
 • BRAK GŁOSU (1):
  Paweł Kuc

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 47.382.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2023 - 2027 - 15:33:00

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.014.2024 w sprawie zmiany uchwały nr 47.382.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2023 - 2027 - 15:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Adam Łukasik, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Tobiasz Ogórek, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Wojciech Krakowiak, Gabriela Kuder, Marian Rutkowski, Ewa Buchwald, Zbigniew Robak, Irena Wydmuch
 • BRAK GŁOSU (1):
  Paweł Kuc

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28.225.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice - 15:37:00

Wniosek radnego Romana Kudelskiego o zmianę w projekcie uchwały wysokości procentowych na następujące: § 4. 1. pkt. 2) 30%; § 4. 2. pkt. 1) 25%; § 4. 2. pkt. 2) 20%. - 15:46:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Zbigniew Robak, Mariusz Trawiński, Adam Łukasik, Gabriela Kuder, Ewa Buchwald, Tobiasz Ogórek, Wojciech Krakowiak, Marian Rutkowski, Irena Wydmuch
 • BRAK GŁOSU (1):
  Paweł Kuc

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.015.2024 w sprawie zmiany uchwały nr 28.225.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice - 15:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Adam Łukasik, Zbigniew Robak, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Tobiasz Ogórek, Gabriela Kuder, Ewa Buchwald, Irena Wydmuch, Wojciech Krakowiak, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Paweł Kuc

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza - 15:50:00

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.016.2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza - 15:54:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Adam Łukasik, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Gabriela Kuder, Irena Wydmuch, Grzegorz Mońka, Wojciech Krakowiak, Zbigniew Robak, Tobiasz Ogórek
 • BRAK GŁOSU (1):
  Paweł Kuc

11. Sprawozdania, informacje: - 15:54:00

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 7 maja do 22 maja 2024 roku - 15:54:00

12. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia - 16:10:00

Wniosek Radnego Damiana Pilarza o ponowną analizę dofinansowania do ZDKiM kwoty, aby stawki za wodę i ścieki były mniejsze dla mieszkańców - 16:51:00

Wyniki imienne:

 • ZA (5):
  Damian Pilarz, Tobiasz Ogórek, Wojciech Krakowiak, Gabriela Kuder, Zbigniew Robak
 • PRZECIW (8):
  Grzegorz Mońka, Irena Wydmuch, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Ewa Buchwald, Marian Rutkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Adam Łukasik
 • BRAK GŁOSU (1):
  Paweł Kuc

13. Zamknięcie obrad. - 17:00:00