Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 1.2024

Obrady rozpoczęto 2024-05-07 o godz. 13:00:53, a zakończono o godz. 14:58:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Rafał Balcerzak
 2. Roman Kudelski
 3. Grzegorz Mońka
 4. Damian Pilarz
 5. Mariusz Trawiński
 6. Marian Rutkowski
 7. Alicja Chęcińska
 8. Adam Łukasik
 9. Wojciech Krakowiak
 10. Irena Wydmuch
 11. Tobiasz Ogórek
 12. Zbigniew Robak
 13. Ewa Buchwald
 14. Paweł Kuc
 15. Gabriela Kuder

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności - 13:00:00

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze - 13:05:00

3. Wręczenie burmistrzowi zaświadczenia o wyborze - 13:09:00

4. Złożenie ślubowania przez radnych - 13:11:00

5. Złożenie ślubowania przez burmistrza - 13:16:00

6. Ustalenie porządku obrad - 13:21:00

Głosowanie nad wnioskiem Radnego Romana Kudelskiego o wprowadzenie zmiany do porządku obrad - 13:24:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Ewa Buchwald, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Adam Łukasik, Gabriela Kuder, Roman Kudelski, Irena Wydmuch, Tobiasz Ogórek, Zbigniew Robak, Marian Rutkowski, Paweł Kuc, Wojciech Krakowiak

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po wprowadzonych zmianach - 13:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Zbigniew Robak, Paweł Kuc, Gabriela Kuder, Tobiasz Ogórek, Adam Łukasik, Wojciech Krakowiak, Marian Rutkowski, Irena Wydmuch

7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach - 13:34:00

a. Powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach - 13:34:00

Głosowanie składu komisji skrutacyjnej: Mariusz Trawiński, Irena Wydmuch, Paweł Kuc - 13:36:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Ewa Buchwald, Gabriela Kuder, Adam Łukasik, Roman Kudelski, Zbigniew Robak, Irena Wydmuch, Alicja Chęcińska, Tobiasz Ogórek, Mariusz Trawiński, Paweł Kuc, Wojciech Krakowiak, Marian Rutkowski

b. Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach - 13:39:00

Głosowanie nad Uchwałą Nr 1.001.2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach - 13:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Ewa Buchwald, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Zbigniew Robak, Adam Łukasik, Alicja Chęcińska, Irena Wydmuch, Tobiasz Ogórek, Wojciech Krakowiak, Gabriela Kuder, Paweł Kuc, Marian Rutkowski

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach prowadzenia sesji od Radnego Seniora - 13:57:00

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - 14:00:00

Głosowanie nad Uchwałą Nr 1.002.2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach - 14:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Zbigniew Robak, Adam Łukasik, Rafał Balcerzak, Gabriela Kuder, Roman Kudelski, Ewa Buchwald, Paweł Kuc, Irena Wydmuch, Wojciech Krakowiak, Tobiasz Ogórek, Marian Rutkowski

10. Ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 14:15:00

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Ewa Buchwald - 14:21:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Zbigniew Robak, Adam Łukasik, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Tobiasz Ogórek, Paweł Kuc, Irena Wydmuch, Gabriela Kuder, Grzegorz Mońka, Wojciech Krakowiak

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Grzegorz Mońka - 14:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Ewa Buchwald, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Adam Łukasik, Zbigniew Robak, Gabriela Kuder, Tobiasz Ogórek, Roman Kudelski, Paweł Kuc, Irena Wydmuch, Wojciech Krakowiak

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Alicja Chęcińska - 14:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Ewa Buchwald, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Tobiasz Ogórek, Adam Łukasik, Zbigniew Robak, Wojciech Krakowiak, Marian Rutkowski, Gabriela Kuder, Grzegorz Mońka, Paweł Kuc, Irena Wydmuch

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Wojciech Krakowiak - 14:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Zbigniew Robak, Adam Łukasik, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Damian Pilarz, Grzegorz Mońka, Tobiasz Ogórek, Gabriela Kuder, Paweł Kuc, Wojciech Krakowiak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Irena Wydmuch

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Tobiasz Ogórek - 14:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Rafał Balcerzak, Wojciech Krakowiak, Adam Łukasik, Grzegorz Mońka, Gabriela Kuder, Paweł Kuc, Marian Rutkowski, Zbigniew Robak, Tobiasz Ogórek, Irena Wydmuch, Roman Kudelski

Głosowanie na kandydata na Przewodniczącego Komisji Ewa Buchwald - 14:24:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Adam Łukasik, Zbigniew Robak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Ewa Buchwald, Roman Kudelski, Paweł Kuc, Gabriela Kuder, Irena Wydmuch, Tobiasz Ogórek, Marian Rutkowski, Wojciech Krakowiak

Głosowanie nad Uchwałą Nr 1.003.2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej - 14:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Chęcińska, Ewa Buchwald, Wojciech Krakowiak, Mariusz Trawiński, Zbigniew Robak, Gabriela Kuder, Rafał Balcerzak, Paweł Kuc, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Irena Wydmuch, Tobiasz Ogórek, Damian Pilarz, Adam Łukasik

11. Ustalenie składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług - 14:25:00

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Adam Łukasik - 14:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Wojciech Krakowiak, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Zbigniew Robak, Adam Łukasik, Ewa Buchwald, Gabriela Kuder, Paweł Kuc, Marian Rutkowski, Tobiasz Ogórek, Irena Wydmuch

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Mariusz Trawiński - 14:30:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Ewa Buchwald, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Irena Wydmuch, Zbigniew Robak, Wojciech Krakowiak, Adam Łukasik, Tobiasz Ogórek, Gabriela Kuder, Paweł Kuc

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Rafał Balcerzak - 14:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Ewa Buchwald, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Zbigniew Robak, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Wojciech Krakowiak, Gabriela Kuder, Tobiasz Ogórek, Irena Wydmuch, Paweł Kuc, Adam Łukasik

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Marian Rutkowski - 14:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Tobiasz Ogórek, Adam Łukasik, Gabriela Kuder, Irena Wydmuch, Zbigniew Robak, Paweł Kuc
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Krakowiak

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Roman Kudelski - 14:32:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Gabriela Kuder, Tobiasz Ogórek, Alicja Chęcińska, Irena Wydmuch, Marian Rutkowski, Adam Łukasik, Paweł Kuc, Wojciech Krakowiak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Zbigniew Robak

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Gabriela Kuder - 14:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Damian Pilarz, Tobiasz Ogórek, Wojciech Krakowiak, Zbigniew Robak, Gabriela Kuder, Adam Łukasik, Paweł Kuc
 • PRZECIW (8):
  Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Irena Wydmuch

Głosowanie nad Uchwałą Nr 1.004.2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług - 14:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adam Łukasik, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Zbigniew Robak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Gabriela Kuder, Ewa Buchwald, Paweł Kuc, Irena Wydmuch, Alicja Chęcińska, Wojciech Krakowiak, Tobiasz Ogórek

12. Ustalenie składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 14:34:00

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Mariusz Trawiński - 14:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Wojciech Krakowiak, Adam Łukasik, Gabriela Kuder, Damian Pilarz, Tobiasz Ogórek, Ewa Buchwald, Irena Wydmuch
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Zbigniew Robak, Paweł Kuc

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Ewa Buchwald - 14:38:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Zbigniew Robak, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Paweł Kuc, Irena Wydmuch
 • PRZECIW (1):
  Gabriela Kuder
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Wojciech Krakowiak, Adam Łukasik, Tobiasz Ogórek

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Rafał Balcerzak - 14:39:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adam Łukasik, Ewa Buchwald, Mariusz Trawiński, Zbigniew Robak, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Gabriela Kuder, Alicja Chęcińska, Paweł Kuc, Tobiasz Ogórek, Wojciech Krakowiak, Irena Wydmuch
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Gabriela Kuder - 14:39:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Adam Łukasik, Rafał Balcerzak, Wojciech Krakowiak, Mariusz Trawiński, Zbigniew Robak, Grzegorz Mońka, Gabriela Kuder, Paweł Kuc, Marian Rutkowski, Ewa Buchwald, Tobiasz Ogórek, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Irena Wydmuch

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Adam Łukasik - 14:40:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Zbigniew Robak, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Gabriela Kuder, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Paweł Kuc, Tobiasz Ogórek, Irena Wydmuch, Alicja Chęcińska, Adam Łukasik, Ewa Buchwald, Wojciech Krakowiak

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Wojciech Krakowiak - 14:40:00

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Damian Pilarz, Adam Łukasik, Gabriela Kuder, Tobiasz Ogórek, Zbigniew Robak, Wojciech Krakowiak, Paweł Kuc
 • PRZECIW (8):
  Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Irena Wydmuch, Ewa Buchwald

Głosowanie nad Uchwałą Nr 1.005.2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 14:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Adam Łukasik, Zbigniew Robak, Marian Rutkowski, Gabriela Kuder, Grzegorz Mońka, Paweł Kuc, Irena Wydmuch, Tobiasz Ogórek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Krakowiak

13. Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - 14:42:00

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Marian Rutkowski - 14:45:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Ewa Buchwald, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Zbigniew Robak, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Tobiasz Ogórek, Alicja Chęcińska, Adam Łukasik, Gabriela Kuder, Irena Wydmuch
 • PRZECIW (2):
  Wojciech Krakowiak, Paweł Kuc

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Zbigniew Robak - 14:45:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Wojciech Krakowiak, Zbigniew Robak, Adam Łukasik, Roman Kudelski, Ewa Buchwald, Tobiasz Ogórek, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Paweł Kuc, Gabriela Kuder, Irena Wydmuch, Grzegorz Mońka

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Roman Kudelski - 14:46:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Gabriela Kuder, Ewa Buchwald, Marian Rutkowski, Adam Łukasik, Tobiasz Ogórek, Irena Wydmuch, Grzegorz Mońka
 • PRZECIW (2):
  Paweł Kuc, Wojciech Krakowiak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Zbigniew Robak

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Irena Wydmuch - 14:46:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Irena Wydmuch, Marian Rutkowski, Zbigniew Robak, Roman Kudelski
 • PRZECIW (3):
  Wojciech Krakowiak, Paweł Kuc, Adam Łukasik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Gabriela Kuder, Tobiasz Ogórek
Głosowanie na kandydata na członka Komisji Damian Pilarz - 14:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Tobiasz Ogórek, Paweł Kuc, Rafał Balcerzak, Zbigniew Robak, Ewa Buchwald, Gabriela Kuder, Marian Rutkowski, Adam Łukasik, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Wojciech Krakowiak, Irena Wydmuch

Głosowanie nad Uchwałą Nr 1.006.2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - 14:48:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Adam Łukasik, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Zbigniew Robak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Tobiasz Ogórek, Gabriela Kuder, Wojciech Krakowiak, Roman Kudelski, Irena Wydmuch
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Paweł Kuc

14. Ustalenie składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 14:48:00

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Grzegorz Mońka - 14:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Irena Wydmuch, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Marian Rutkowski, Gabriela Kuder, Zbigniew Robak, Adam Łukasik, Paweł Kuc, Tobiasz Ogórek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Krakowiak

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Alicja Chęcińska - 14:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Ewa Buchwald, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Gabriela Kuder, Zbigniew Robak, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Irena Wydmuch, Tobiasz Ogórek, Adam Łukasik, Paweł Kuc
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Krakowiak

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Irena Wydmuch - 14:51:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Irena Wydmuch, Ewa Buchwald, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Paweł Kuc, Gabriela Kuder, Tobiasz Ogórek, Zbigniew Robak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Wojciech Krakowiak, Adam Łukasik

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Paweł Kuc - 14:51:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Ewa Buchwald, Zbigniew Robak, Mariusz Trawiński, Wojciech Krakowiak, Gabriela Kuder, Grzegorz Mońka, Paweł Kuc, Tobiasz Ogórek, Adam Łukasik, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Irena Wydmuch

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Zbigniew Robak - 14:52:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Balcerzak, Ewa Buchwald, Damian Pilarz, Adam Łukasik, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Gabriela Kuder, Tobiasz Ogórek, Zbigniew Robak, Irena Wydmuch, Alicja Chęcińska, Paweł Kuc, Marian Rutkowski, Wojciech Krakowiak

Głosowanie nad Uchwałą Nr 1.007.2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 14:53:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adam Łukasik, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Gabriela Kuder, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Ewa Buchwald, Irena Wydmuch, Wojciech Krakowiak, Paweł Kuc, Zbigniew Robak, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Tobiasz Ogórek, Roman Kudelski

15. Ustalenie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 14:53:00

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Wojciech Krakowiak - 14:55:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Kudelski, Damian Pilarz, Ewa Buchwald, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Adam Łukasik, Zbigniew Robak, Rafał Balcerzak, Wojciech Krakowiak, Tobiasz Ogórek, Mariusz Trawiński, Gabriela Kuder, Paweł Kuc, Marian Rutkowski, Irena Wydmuch

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Tobiasz Ogórek - 14:55:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Kudelski, Adam Łukasik, Alicja Chęcińska, Tobiasz Ogórek, Damian Pilarz, Zbigniew Robak, Gabriela Kuder, Mariusz Trawiński, Ewa Buchwald, Grzegorz Mońka, Paweł Kuc, Marian Rutkowski, Irena Wydmuch, Rafał Balcerzak, Wojciech Krakowiak

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Gabriela Kuder - 14:55:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Wojciech Krakowiak, Adam Łukasik, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Zbigniew Robak, Mariusz Trawiński, Gabriela Kuder, Ewa Buchwald, Tobiasz Ogórek, Marian Rutkowski, Paweł Kuc, Irena Wydmuch, Grzegorz Mońka

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Paweł Kuc - 14:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Ewa Buchwald, Adam Łukasik, Wojciech Krakowiak, Damian Pilarz, Zbigniew Robak, Tobiasz Ogórek, Alicja Chęcińska, Paweł Kuc, Marian Rutkowski, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Gabriela Kuder, Irena Wydmuch

Głosowanie na kandydata na członka Komisji Damian Pilarz - 14:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adam Łukasik, Wojciech Krakowiak, Ewa Buchwald, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Irena Wydmuch, Gabriela Kuder, Zbigniew Robak, Grzegorz Mońka, Paweł Kuc, Marian Rutkowski, Tobiasz Ogórek, Alicja Chęcińska

Głosowanie nad Uchwałą Nr 1.008.2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 14:57:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wojciech Krakowiak, Adam Łukasik, Ewa Buchwald, Roman Kudelski, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Tobiasz Ogórek, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Zbigniew Robak, Gabriela Kuder, Grzegorz Mońka, Irena Wydmuch, Marian Rutkowski, Paweł Kuc

16. Wolne wnioski - 14:57:00

17. Zamknięcie sesji - 14:57:00