Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja nr 66.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 kwietnia 2024 roku na godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm./ zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Krzepicach nr 66.2024 w dniu 29 kwietnia 2024 roku o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 13 w Krzepicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania

  PDFINFORMACJA o debacie nad raportem za 2023 r.pdf (192,74KB)

  PDFUchwała Nr 66.501.2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf (218,24KB)

  PDFRaport o stanie Gminy Krzepice za 2023 r.pdf (1,04MB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2023 rok

  PDFZarządzenie nr 0050.834.2024 z dnia 06 marca 2024 r. w sprawie rocznego sprawozdania z.pdf (1,16MB)

  PDFZałączniki do zarządzenia nr 0050.834.2024 z dnia 06 marca 2024 r. w sprawie rocznego sprawozdania z.pdf (13,28MB)

  PDFZarządzenie nr 0050.847.2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego.pdf (924,86KB)

  PDFUchwała Nr 4200.VII.55.2024 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Krzepic sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.pdf (88,37KB)

  PDFBilan łączny jednostek 2023.pdf (167,08KB)

  PDFBilanas z wykonania budżetu za 2023.pdf (150,15KB)

  PDFBilans skosolidowany za 2023 rok.pdf (149,78KB)

  PDFRachunek zysków i strat łączny za 2023.pdf (142,42KB)

  PDFZestawienie zmian funduszu łączny za 2023.pdf (128,83KB)

  PDFINFORMACJA DODATKOWA za 2023 rok Gminy Krzepice łączna.pdf (546,89KB)

  PDFUchwała Nr 66.502.2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2023 rok.pdf (218,38KB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2023 rok

  PDFWniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krzepic za 2023 r.pdf (1,06MB)

 6. PDFUchwała Nr 4200.VII.66.2024 RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf (84,86KB)

  PDFUchwała Nr 66.503.2024 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2023 rok.pdf (219,15KB)
 7. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku
 8. PDFUchwała Nr 66.504.2024 w sprawie zmian wbudżecie gminy KRZEPICE w2024roku.pdf (1,08MB)
 9. PDFUchwała Nr 66.504.2024 w sprawie zmian wbudżecie gminy KRZEPICE w2024roku - zmieniona.pdf (1,08MB)
 10. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032
 11. PDFUchwała Nr 66.505.2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032.pdf (5,07MB)
 12. PDFUchwała Nr 66.505.2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032 - zmieniona.pdf (5,08MB)
 13. 8. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 marca do 29 kwietnia 2024 roku
 14. 9. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 15. 10. Zamknięcie obrad.
 16. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach
 17. Roman Kudelski