Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 65.2024

Obrady rozpoczęto 2024-03-26 o godz. 15:08:20, a zakończono o godz. 17:33:34 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Czesława Dudek
 10. Marian Rutkowski
 11. Alicja Chęcińska
 12. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. - 15:08:00

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku - 15:09:00

Nastąpiła zmiana quorum - 15:18:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz
 

Głosowanie nad Uchwałą nr 65.492.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku - 15:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Bogdan Napieraj, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032 - 15:27:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 65.493.2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032 - 15:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice - 15:34:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 65.494.2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice - 15:40:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Damian Pilarz, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński

5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzepice w 2024 roku - 15:40:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 65.495.2024 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzepice w 2024 roku - 15:45:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bożena Kozak, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Krzepice - 15:45:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 65.496.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Krzepice - 15:53:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bożena Kozak, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Oleskiej i Jaworowej w m. Starokrzepice - 15:53:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 65.497.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Oleskiej i Jaworowej w m. Starokrzepice - 16:03:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bożena Kozak, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju terenów sportu i rekreacji w mieście Krzepice przy ul. Sportowej - 16:03:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 65.498.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju terenów sportu i rekreacji w mieście Krzepice przy ul. Sportowej - 16:07:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bożena Kozak, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, dla lokalizacji urządzeń i instalacji wykorzystujących OZE - 16:07:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 65.499.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, dla lokalizacji urządzeń i instalacji wykorzystujących OZE - 16:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Częstochowskiej, Rolniczej, Inwestycyjnej, Stalowej, obejmującego teren projektowanej strefy usługowo-produkcyjnej - 16:17:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 65.500.2024 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Częstochowskiej, Rolniczej, Inwestycyjnej, Stalowej, obejmującego teren projektowanej strefy usługowo-produkcyjnej - 16:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Bogdan Napieraj, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Mariusz Trawiński

11. Sprawozdania, informacje: - 16:26:00

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 lutego do 26 marca 2024 roku - 16:26:00

12. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia - 16:41:00

13. Zamknięcie obrad. - 17:33:00