Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 64.2024

Obrady rozpoczęto 2024-02-27 o godz. 15:01:20, a zakończono o godz. 18:57:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Mariusz Trawiński
 8. Czesława Dudek
 9. Marian Rutkowski
 10. Alicja Chęcińska
 11. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. - 15:01:00

2. Wystąpienie zaproszonych gości - 15:02:00

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice” - 15:02:00

Nastąpiła zmiana quorum - 15:06:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

Głosowanie za odrzuceniem uwagi zgłoszonej w dniu 12 września 2023 r. przez Stowarzyszenie Organizacja Ekologiczna „Pro Veritate" w część o treści: „W kwestii sposobów pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ( OZE ) wnosimy o umieszczenie w projekcie studium zapisu o całkowitym zakazie lokowania urządzeń produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych ( OZE ), w tym farm fotowoltaicznych, o mocy powyżej 100 kW na w/w obszarze, którego dotyczyć mają przedłożone zmiany” - 15:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak
 • PRZECIW (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU (4):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.472.2024 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice” - 15:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU (4):
  Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju terenów sportu i rekreacji w mieście Krzepice - 15:14:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.473.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju terenów sportu i rekreacji w mieście Krzepice - 15:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU (4):
  Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - 15:25:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.474.2024 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - 15:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU (3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku - 15:30:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.475.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku - 15:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku - 15:35:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.476.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku - 15:57:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU (3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku - 15:57:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.477.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku - 16:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Ryszard Wolak
 • PRZECIW (1):
  Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU (3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032 - 16:48:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.478.2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032 - 17:00:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU (3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2024 r. - 17:18:00

Nastąpiła zmiana quorum - 17:18:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Barbara Pilarz
 

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.479.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2024 r. - 17:20:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice - 17:20:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.480.2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice - 17:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - 17:23:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.481.2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - 17:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice. - 17:29:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.482.2024 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice. - 17:38:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz

14. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - 17:38:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.483.2024 w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - 17:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice - 17:47:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.484.2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice - 17:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Bogdan Napieraj, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oraz zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony - 17:50:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.485.2024 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oraz zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony - 17:55:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 - 17:55:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.486.2024 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 - 18:00:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku na lata 2024 – 2028 - 18:00:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.487.2024 w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku na lata 2024 – 2028 - 18:04:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz

19. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług - 18:04:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.488.2024 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług - 18:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok - 18:13:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.489.2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok - 18:15:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kudelski, Mariusz Droś, Damian Pilarz

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2024 rok - 18:15:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.490.2024 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2024 rok - 18:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU (3):
  Roman Kudelski, Mariusz Droś, Damian Pilarz

22. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania pisma według właściwości - 18:18:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 64.491.2024 w sprawie przekazania pisma według właściwości - 18:19:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Bogdan Napieraj, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz

23. Sprawozdania, informacje: - 18:19:00

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 grudnia 2023 r. do 27 lutego 2024 roku - 18:19:00

24. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia - 18:49:00

25. Zamknięcie obrad. - 18:57:00