Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY SAMORZĄDOWE - zarządzone na dzień 07 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie Wojewody Śląskiego z dn. 10.11.2023. podające do publicznej wiadomości zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego 2024-2029.PDF (2,03MB)

PDFROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów.pdf (331,12KB)

PDFPOSTANOWIENIE NR 51.2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE II z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowinie w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (250,86KB)
PDFPOSTANOWIENIE NR 65.2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE II z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Krzepice do stanu faktycznego.pdf (230,00KB)

Linki do dokumentów niezbędnych do rejestracji komitetów wyborczych:

https://czestochowa.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/materialy-dotyczace-tworzenia-komitetow-i-zglaszanie-kandydatow-w-wyborach-samorzadowych-2024-r

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 31 stycznia 2024 r._informacje-dot-wyborow.pdf (223,37KB)
PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 31 stycznia 2024 r._informacje-dot-wyborow.pdf (221,48KB)

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych.pdf (3,95MB)

PDFObwieszczenie Burmistrza Krzepic z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzepicach.pdf (212,98KB)

PDFOBWIESZCZENIE Starosty Klobuckiego z dnia 7 lutego 2024 roku - okregi wyborcze.pdf (53,72KB)

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.pdf (199,92KB)
PDFPostanowienie nr 266.2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 24 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf (2,03MB)
PDFPostanowienie nr 268.2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 24 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych.pdf (215,58KB)

PDFINFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzepicach o składzie siedzibie i dyżurach.pdf (249,89KB)

PDFPostanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.pdf (1,15MB)

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzepicach z dnia 04.03.2024 r. o mozliwosci dodatkowych zgloszeń kandydatów na radnych.pdf (72,78KB)
PDFINFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzepicach o składzie siedzibie i dyżurach.pdf (92,35KB)

PDFObwieszczenie Burmistrza Krzepic z dnia 6 marca 2024 r. numery i granice obwodów głosowania.pdf (223,42KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.735.2023 BURMISTRZA KRZEPIC w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (58,11KB)
PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych.pdf (1,61MB)
PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzepicach o losowaniu numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Krzepicach zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.pdf (169,64KB)

PDFUchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzepice z dnia 15.03.2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestowanym listom kandydatów na radnych.pdf (369,13KB)
PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzepicach o wylosowanych nr list.pdf (80,28KB)

PDFUchwała nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzepice z dnia 15.03.2024 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w wyborach organów jst w okręgu wyborczym nr 2.pdf (198,13KB)
PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji w Krzepicach o obsadzeniu mandatu radnego bez glosowania w okregu nr 2.pdf (68,83KB)
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego II o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf (999,00KB)

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzepicach o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Krzepic.pdf (102,07KB)
PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzepicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf (145,13KB)
PDFObwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kłobuckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 OKR2.PDF (82,25KB)
PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 Okręg6.PDF (3,17MB)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

PDFPostanowienie nr 305.2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 4 w gminie Krzepice.pdf (180,36KB)
PDFPostanowienie nr 306.2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 5 w gminie Krzepice.pdf (179,90KB)

PDFInformacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez poszczególne Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 7 kwietnia 2024 r.pdf (76,73KB)

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego.pdf (3,64MB)
PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa śląskiego.pdf (342,05KB)