Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 62.2023

Obrady rozpoczęto 2023-12-28 o godz. 09:01:23, a zakończono o godz. 11:37:07 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Damian Pilarz
 9. Mariusz Trawiński
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska
 13. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. - 09:01:00

2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2024 r. - 09:07:00

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, - 09:07:00

Nastąpiła zmiana quorum - 09:10:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, - 09:20:00

c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady, - 09:20:00

d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, - 09:20:00

Autopoprawka nr 1 Burmistrza Krystiana Kotyni: Zwiększyć przychody budżetu na rok 2024 o kwotę 215.000,00 zł w § 950 jako wolne środki budżetu i zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 215.000,00 zł jako zwiększenie wydatków majątkowych dotacja dla OSP Krzepice, zwiększyć deficyt budżetowy o 215.000,00 zł, a jako jego pokrycie wskazuję wolne środki § 950 budżetu - 09:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU (4):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski

Wniosek Przewodniczącego Rady Mateusza Kluby o reasumpcję głosowania autopoprawki nr 1 Burmistrza - 09:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Reasumpcja głosowania autopoprawki nr 1 Burmistrza Krystiana Kotyni - 09:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Autopoprawka nr 2 Burmistrza Krystiana Kotyni: W dziale 851, rozdziale 85154 w kolumnach: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyć o kwotę 10.200 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększyć o kwotę 8.700 zł, dotacje na zadania bieżące zwiększyć o kwotę 2.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszyć o kwotę 500 zł - 09:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Wniosek nr 1 Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Kluby: zmniejszyć w dziale 700 wydatki majątkowe o kwotę 35.000 zł, zmniejszyć w dziale 750 wydatki o kwotę 50.000 zł, zmniejszyć w dziale 852 wydatki o kwotę 15.000 zł i zwiększyć w dziale 801 wydatki o kwotę 100.000 zł na remont stołówki w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach - 09:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Wniosek nr 2 Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Kluby: zmniejszyć w dziale 600 środki przeznaczone na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego dla rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie Osiedla Dąbrowa i zwiększyć w dziale 900 wydatki o kwotę 17.000 zł na wykonanie 3 lamp solarnych (przy wjeździe do bloku na ul. Częstochowskiej, przy ul. Częstochowskiej 78a i przy ul. Częstochowskiej 78b), zwiększyć w dziale 700 wydatki o kwotę 37.000 zł na rozpoczęcie zagospodarowania terenu przy młynie Marcelin - 09:39:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kudelski, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Damian Pilarz, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Wniosek nr 3 Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Kluby: w dziale 900 wyodrębnić środki na montaż 3 lamp solarnych na połączeniu miejscowości Kostrzyna - Dankowice Trzecie - 09:41:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Wniosek nr 4 Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Kluby: wniosek intencyjny, aby w 2024 r. w ramach pojawiających się środków wolnych wykonać drogę w ul. Nadrzeczna w Krzepicach, jeżeli pojawi się odpowiedni program, złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji - 09:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Bogdan Napieraj, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Wniosek Radnej Barbary Pilarz: w dziale 900 wyodrębnić kwotę 15.000 zł na montaż 2 lamp solarnych: przy drodze gminnej przy cmentarzu w Zajączkach Pierwszych i na parkingu przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych  - 09:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Barbara Pilarz
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Wniosek Radnego Rafała Balcerzaka: zmniejszyć w dziale 600 wydatki przeznaczone na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego dla rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie Osiedla Dąbrowa o kwotę 6.000 zł i zwiększyć w dziale 900 wydatki o kwotę 6.000 zł na wykonanie skrzynki energetycznej na placu zabaw na Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach - 09:52:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Wniosek Radnej Czesławy Dudek: wniosek o zawnioskowanie do Powiatu o wykonanie 2 lamp przy drodze powiatowej w m. Lutrowskie przy ostatnim budynku w kierunku Starokrzepic - 09:58:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Czesława Dudek, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Bogdan Napieraj, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Wniosek Radnej Bożeny Kozak: zmniejszyć w dziale 854 wydatki o kwotę 6.000 zł i zwiększyć w dziale 900 wydatki o kwotę 6.000 zł na montaż 3 lamp solarnych na połączeniu miejscowości Kostrzyna - Dankowice Trzecie, wymienionych we wniosku nr 3 Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Kluby - 10:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Bogdan Napieraj, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

e. Głosowanie nad uchwałą w sprawie budżetu gminy na 2024 r. - 10:38:00

Głosowanie nad uchwałą nr 62.464.2023 w sprawie budżetu gminy na 2024 r. - 10:39:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032 - 10:48:00

a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, - 10:48:00

b. głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032 - 10:58:00

Głosowanie nad uchwałą nr 62.465.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032 - 10:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 - 10:59:00

Głosowanie nad uchwałą nr 62.466.2023 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 - 11:01:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Grzegorz Mońka, Mariusz Droś

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Krzepic - 11:02:00

Głosowanie nad uchwałą nr 62.467.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Krzepic - 11:03:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku - 11:04:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 62.468.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku - 11:07:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

7. Sprawozdania, informacje: - 11:07:00

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 06 grudnia do 28 grudnia 2023 roku. - 11:07:00

8. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia - 11:11:00

9. Zamknięcie obrad. - 11:37:00