Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 60.2023

Obrady rozpoczęto 2023-12-05 o godz. 15:01:05, a zakończono o godz. 17:39:43 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Mariusz Trawiński
 9. Czesława Dudek
 10. Marian Rutkowski
 11. Alicja Chęcińska
 12. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. - 15:01:00

2. Wystąpienie zaproszonych gości - 15:02:00

Nastąpiła zmiana quorum - 15:05:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

Nastąpiła zmiana quorum - 15:10:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Mariusz Droś
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku - 15:56:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 60.456..2023 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku - 16:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Damian Pilarz

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku - 16:13:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 60.457.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku - 16:15:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Damian Pilarz

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032 - 16:16:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 60.458.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032 - 16:19:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Damian Pilarz

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 59.448.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2023 roku. - 16:19:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 60.459.2023 w sprawie zmiany uchwały Nr 59.448.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2023 roku - 16:22:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Bogdan Napieraj, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Damian Pilarz

7. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Krzepice zaliczonych do sektora finansów publicznych - 16:24:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 60.460.2023 w sprawie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Krzepice zaliczonych do sektora finansów publicznych - 16:33:00

Wyniki imienne:

 • PRZECIW (13):
  Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU (1):
  Damian Pilarz

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - 16:34:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 60.460.2023 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - 16:41:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU (1):
  Damian Pilarz

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Krzepice, na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym. - 16:41:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 60.461.2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Krzepice, na rzecz ich użytkowników wieczystych - 16:57:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Chęcińska, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Barbara Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mariusz Droś
 • BRAK GŁOSU (1):
  Damian Pilarz

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzepice - 16:57:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 60.462.2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzepice - 17:06:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU (1):
  Damian Pilarz

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko" - 17:06:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 60.463.2023 w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko" - 17:18:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Pilarz, Bogdan Napieraj, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Damian Pilarz

12. Sprawozdania, informacje: - 17:19:00

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 08 listopada do 05 grudnia 2023 roku - 17:19:00

b. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych, Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników - 17:35:00

13. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia - 17:38:00

14. Zamknięcie obrad. - 17:39:00