Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 59.2023

Obrady rozpoczęto 2023-11-07 o godz. 15:02:44, a zakończono o godz. 18:08:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Damian Pilarz
 9. Mariusz Trawiński
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska
 13. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. - 15:02:00

Nastąpiła zmiana quorum - 15:03:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

Głosowanie nad wnioskiem Burmistrza Krystiana Kotyni o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. - 15:07:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Ryszarda Wolaka o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 17 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi - 15:09:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po wprowadzonych zmianach - 15:10:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bożena Kozak, Damian Pilarz, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

2. Wystąpienie zaproszonych gości - 15:10:00

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok - 15:11:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.441.2023 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok - 15:16:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • PRZECIW (1):
  Damian Pilarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2024 roku - 15:17:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.442.2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2024 roku - 15:24:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba, Roman Kudelski
 • PRZECIW (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2024 - 15:24:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.443.2023 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2024 - 15:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2024 roku - 15:29:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.444.2023 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2024 roku - 15:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU (3):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Czesława Dudek

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku - 15:35:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.445.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku - 15:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Bogdan Napieraj, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku - 15:42:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.446.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku - 15:52:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032 - 15:52:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.447.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032 - 15:58:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2023 roku - 15:59:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.448.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2023 roku - 16:01:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 - 16:02:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.449.2023 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 - 16:03:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Krzepice" - 16:03:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.450.2023 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Krzepice" - 16:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 58.437.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Krzepice - 16:05:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.451.2023 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 58.437.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Krzepice - 16:08:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Bogdan Napieraj, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - 16:08:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.452.2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - 16:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice" - 16:11:00

Głosowanie za odrzuceniem uwagi zgłoszonej w dniu 12 września 2023 r. przez Stowarzyszenie Organizacja Ekologiczna „Pro Veritate" w część o treści: „W kwestii sposobów pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ( OZE ) wnosimy o umieszczenie w projekcie studium zapisu o całkowitym zakazie lokowania urządzeń produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych ( OZE ), w tym farm fotowoltaicznych, o mocy powyżej 100 kW na w/w obszarze, którego dotyczyć mają przedłożone zmiany” - 16:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.453.2023 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, zmiana nr 1 - obszar rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice" - 16:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. - 16:34:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.454.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. - 16:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi - 16:43:00

Głosowanie nad Uchwałą nr 59.455.2023 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi - 16:46:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU (1):
  Mariusz Droś

18. Sprawozdania, informacje: - 16:46:00

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 września do 07 listopada 2023 roku - 16:46:00

19. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia - 17:19:00

20. Zamknięcie obrad. - 18:08:00