Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 58.2023

Obrady rozpoczęto 2023-09-19 o godz. 15:01:24, a zakończono o godz. 17:44:59 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Mariusz Droś
 9. Mariusz Trawiński
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska
 13. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (15:01:00)

2. Wystąpienie zaproszonych gości (15:02:00)

3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15:02:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:04:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz
 

Głosowanie nad Uchwałą nr 58.432.2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15:06:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku (15:06:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 58.433.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku (15:19:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032 (15:19:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 58.434.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032 (15:24:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Bogdan Napieraj, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Grzegorz Mońka

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (15:24:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:24:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

Głosowanie nad Uchwałą nr 58.435.2023 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (15:33:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków współfinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (15:33:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 58.436.2023 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków współfinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (15:41:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Krzepice (15:42:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 58.437.2023 w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Krzepice (15:45:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Bogdan Napieraj, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Barbara Pilarz

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Krzepice (15:46:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 58.438.2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Krzepice (15:50:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Bogdan Napieraj, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka

10. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/104/07 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Krzepice", "Zasłużony dla Gminy Krzepice", zmieniona uchwałą nr XLI/345/10 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2010 roku (15:50:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 58.439.2023 w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/104/07 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Krzepice", "Zasłużony dla Gminy Krzepice", zmieniona uchwałą nr XLI/345/10 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2010 roku (15:58:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Napieraj, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Roman Kudelski

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Krzepice” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Krzepice” (15:59:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 58.440.2023 w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Krzepice” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Krzepice” (16:01:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Napieraj, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak

12. Sprawozdania, informacje: (16:01:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 czerwca do 19 września 2023 roku (16:01:00)

13. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia (16:42:00)

14. Zamknięcie obrad. (17:44:00)