Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym oraz budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Krzepice przy      ul. Inwestycyjnej na działkach o nr ewid. 3895/1, 3895/2, 3895/3, 3895/4, 3895/5, 3895/6, 3895/7, obr. 0001 Krzepice, gm.      Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie". PDFObwieszczenie o podjęciu postępowania.pdf (343,14KB)

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o      środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie hali produkcyjnej z      budynkiem socjalno-biurowym oraz budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Krzepice przy      ul. Inwestycyjnej na działkach o nr ewid. 3895/1, 3895/2, 3895/3, 3895/4, 3895/5, 3895/6, 3895/7, obr. 0001 Krzepice, gm.      Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie"PDFobwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf (160,56KB)
 

Zawiadomienie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym oraz budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Krzepice przy ul. Inwestycyjnej na działkach o nr ewid. 3895/1, 3895/2, 3895/3, 3895/4, 3895/5, 3895/6, 3895/7, obr. 0001 Krzepice, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie"PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (347,30KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 639 041S - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Wieluńska, Nowokrzepice w Krzepicach"

PDFObwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania sie z aktami sprawy.pdf (148,22KB)
 

Zawiadomienie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 639 041S - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Wieluńska, Nowokrzepice w Krzepicach"PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania GKR.6220.0004.2022.pdf (280,09KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji granulowanego nawozu wapiennego na działce nr ewid. 3003/39, obręb 0001 w miejscowości Krzepice.

PDFObwieszczenie.pdf (347,96KB)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Przebudowa drogi gminnej nr 101036 O Nowy Bugaj-granica woj. śląskiego"

PDF20220406133045217.pdf (390,21KB)
 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia ooś i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Julianpol, Gmina Rudniki" 

PDF20220315064257948.pdf (42,24KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzepice w rejonie ulic Praga i Sosnowa w gminie Krzepice   

PDFObwieszczenie.pdf (344,71KB)
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji granulowanego nawozu wapiennego na działce nr ew. 3003/39, obręb 0001 w miejscowości  Krzepice   PDFZawiadomienie o wszczęćiu postępowania.pdf (277,57KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzepice w rejonie ulic Praga i Sosnowa w gminie Krzepice   

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (335,37KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Julianpol, Gmina Rudniki"  PDFOBWIESZCZENIE.pdf (714,78KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego na działce o nr ewid. 3003/39, obręb Krzepice.

PDFZawiadomienie o wszczęciu.pdf (270,18KB)
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji redukcyjno-pomiarowej, technologii obiektu oraz zmiany zbiornika magazynowego LNG o pojemności 40m3 na zbiornik magazynowy 60m3 na istniejącej stacji LNG w m. Krzepice na działce oznaczonej w ewid. gruntów jako działka nr 153/2, obręb Kuźniczka.

PDFInformacja o wszczęciu postepowania administracyjnego.pdf (47,33KB)
 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach  w związku z trwającym postępowaniem w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.

PDFObwieszczenie.pdf (67,71KB)
 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach"PDFObwieszczenie.PDF (311,24KB)
 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu postanowienia z dnia 30 kwietnia 2019 roku , stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach" PDFObwieszczenie.pdf (135,18KB)
 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach" PDF05041902.PDF (528,82KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 315/1 w miejscowości Krzepice obręb ewid. 0001 Krzepice.

ODTObwieszczenie - postanowienie.odt (14,14KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą na dz. 315/1 w miejscowości Krzepice, obręb ewid. 0001 Krzepice

 

PDF11121801.PDF (198,06KB)
 

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej oraz przepławki dla ryb przy jazie w km 36+750 rzeki Liswarty w m.Krzepice.

PDFObwieszczenie(03.07.2018).PDF (243,06KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej oraz przepławki dla ryb przy jazie w km 36+750 rzeki Liswarta w m. Krzepice oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
PDFObwieszczenie (02.05.2018).PDF (286,46KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1138/2 oraz 1139/2 w miejscowości Zajączki Drugie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie.
PDFZawiadomienie-Obwieszczenie.PDF (175,34KB)
 

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr. ewid. 1138/2 oraz 1139/2 w miejscowości Zajączki Drugie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie".

 

Obwieszczenie o kolejnym uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. nr 3012/16 i 3012/15 obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto.


 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1138/2 oraz 1139/2 w miejscowości Zajączki Drugie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie.

PDFObwieszczenie 16.01.2018.PDF (176,83KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia nr GKR.6220.014.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku wykonania raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 1139/2 oraz 1138/2 w miejscowości Zajączki Drugie.

PDFObwieszczenie.PDF (219,56KB)
 

Obwieszczenie o uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. nr 3012/16 i 3012/15 obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto.

PDFObwieszczenie.PDF (131,64KB)

PDFUzupełnienie raportu.PDF (959,70KB)
 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1138/2 oraz 1139/2 w miejscowości Zajączki Drugie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie.

PDFP9.pdf (2,66MB)
PDFP8.pdf (691,78KB)
PDFP7.pdf (2,16MB)
PDFP6.pdf (161,88KB)
PDFP5.pdf (135,84KB)
PDFP4.pdf (273,55KB)
PDFP3.pdf (139,12KB)
PDFP2.pdf (226,20KB)
PDFP1.pdf (182,62KB)
PDFH3.pdf (323,97KB)
PDFH2.pdf (137,80KB)
PDFH1.pdf (103,02KB)
PDFzaświadczenie o braku MPZP.pdf (579,79KB)
PDFzapewnienia odbioru nawozów.pdf (514,69KB)
PDFZałącznik zgodnie z art. 74 ustawy ooś.pdf (283,57KB)
PDFTło zanieczyszczeń.pdf (49,62KB)
PDFTło akustyczne.pdf (1,60MB)
PDFPismo - oddziaływania skumulowane.pdf (221,81KB)
PDFZałącznik zgodnie z art. 74 ustawy ooś.pdf (283,57KB)
PDFKIP - Łukasz Nicpoń.pdf (2,59MB)
 

 

Obwieszczenie o uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. nr 3012/16 i 3012/15 obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto.

PDFobwieszczenie o uzupelnienieu raportu.pdf (56,34KB)
PDFuzupelnienie_PPiS.pdf (104,49KB)
PDFuzupelnienie_RDOS.pdf (74,69KB)
PDFDane wejściowe do modelu obliczeniowego.pdf (57,95KB)
 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. ew. nr 3012/16 i 3012/15, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto.

PDF01_tekst_raportu.pdf (2,36MB)
PDF00_tytulowa.pdf (64,00KB)
PDFZalacznik tekstowy 01 - aktualny stan zanieczyszczenia powie.pdf (101,44KB)
PDFZalacznik graficzny 12 - Mapa_rozkładu_stężeń_hc_12.pdf (911,88KB)
PDFZalacznik graficzny 11 - Mapa_rozkładu_stężeń_co.pdf (930,64KB)
PDFZalacznik graficzny 10 - Mapa_rozkładu_stężeń_no2.pdf (928,53KB)
PDFZalacznik graficzny 09 - Mapa_rozkładu_stężeń_pir.pdf (924,28KB)
PDFZalacznik graficzny 08 - Mapa_rozkładu_stężeń_met.pdf (925,38KB)
PDFZalacznik graficzny 07 - Mapa_rozkładu_stężeń_h2s.pdf (925,98KB)
PDFZalacznik graficzny 06 - Mapa_rozkładu_stężeń_fenol.pdf (924,53KB)
PDFZalacznik graficzny 05 - Mapa_rozkładu_stężeń_nh3.pdf (927,62KB)
PDFZalacznik graficzny 04 - Mapa_rozkładu_stężeń_pm10.pdf (939,23KB)
PDFZalacznik graficzny 03 - Rozklad poziomu halasu w porze nocn.pdf (972,10KB)
PDFZalacznik graficzny 02 - Rozklad poziomu halasu w porze dzie.pdf (983,57KB)
PDFZalacznik graficzny 01 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf (1,32MB)
PDFWyniki obliczen - pora nocy.pdf (781,41KB)
PDFWyniki obliczen - pora dnia.pdf (789,91KB)
PDFDane wejściowe do modelu obliczeniowego.pdf (23,58KB)
PDFZestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów.pdf (30,43KB)
PDFWyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów.pdf (10,96MB)
PDFŁączna emisja roczna i maksymalna.pdf (30,68KB)
PDFKlasyfikacja grupy emitorów.pdf (43,89KB)
PDFDane do obliczeń stężeń w sieci receptorów.pdf (50,11KB)
PDFDokumentacja fotograficzna.pdf (8,08MB)
 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia nr GKR.6220.010.2017 z dnia 18 września 2017 roku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku wykonania raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie Małej Elektrowni Wodnej oraz przepławki dla ryb przy jazie ruchomym w km 36+750 rzeki Liswarta w m. Krzepice".

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej, przepławki dla ryb przy jazie ruchomym w km 36+750 rzeki Liswarta w miejscowości Krzepice, obręb 0003 Kuźniczka, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto.PDFObwieszczenie.PDF (188,43KB)
 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. ew. nr 3012/16 i 3012/15, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto

PDFObwieszczenie.PDF (244,01KB)
 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku wykonania raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. ew. nr 3012/16 i 3012/15, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto PDFObwieszczenie.PDF (222,13KB)
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Obwieszczenie

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 

Burmistrz Krzepic zawiadamia

 

o wydaniu postanowienia z dnia 07 marca 2017 roku o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. ew. nr 3012/16 i 3012/15, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto

 

Treść postanowienia:PDFPostanowienie.PDF (216,27KB)
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Obwieszczenie

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 

Burmistrz Krzepic zawiadamia

 

o wydaniu postanowienia z dnia 07 marca 2017 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. ew. nr 3012/16 i 3012/15, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto

 

Treść postanowienia: PDFPostanowienie.PDF (212,43KB)
 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz.ew. Nr 3012/16 i 3012/15, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto.PDFObwieszczenie.PDF (153,28KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa. PDFObwieszczenie - ul. Praga i Sosnowa.PDF (162,00KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta.PDFObwieszczenie, Ul. Rolnicza, Dabrowskiego i Magreta.PDF (163,65KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta. PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta.PDF (146,07KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa. PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.PDF (142,46KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z porodówką na działce o numerze ewidencyjnym 1950/9, k.m. 7, obręb Zajączki IPDFObwieszczenie.PDF (158,84KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z halą udojową i zapleczem na działce o numerze ewidencyjnym 1949, k.m. 7 i k.m. 8, obręb Zajączki I PDFObwieszczenie.PDF (161,17KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z porodówką na działce o numerze ewidencyjnym 1950/9, k.m. 7, obręb ZajączkiPDFObwieszczenie.PDF (147,41KB)
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z halą udojową i zapleczem na działce o numerze ewidencyjnym 1949, k.m. 7 i k.m. 8, obręb Zajączki PDFObwieszczenie.PDF (150,10KB)
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania  decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu Cargill w Krzepicach, na działce nr ewid. 153/2 o część produkcyjną oraz na działkach o nr ewid. 154/17, 154/14, 155/13, 156/8, 157/5 i 158/8 o część magazynu wysokiego składowania". Na etapie postępowania Inwestor zmienił zakres przedsięwzięcia, które będzie prowadzone pod nazwą " rozbudowa zakładu produkcyjnego w Krzepicach, ul. Przemysłowa 1, pow. kłobucki, woj. śląskie działka nr 153/2 obręb Kuźniczka 0003" PDFObwieszczenie.PDF (217,78KB)
 

 

 Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku wykonania raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu Cargill w Krzepicach, na działce nr ewid. 153/2 o część produkcyjną oraz na działkach o nr ewid. 154/17, 154/14, 155/13, 156/8, 157/5 i 158/8 o część magazynu wysokiego składowania"PDFObwieszczenie.PDF (222,37KB)
 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Cargill w Krzepicach, działka nr 153/2 ( rozbudowa części produkcyjnej ), działki nr 154/17, 154/14, 155/13, 156/8, 157/5, 158/8 ( rozbudowa magazynu wys. składowania ) PDFObwieszczenie.PDF (173,75KB)

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie i eksploatacji  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wysokości konstrukcji do 4,5 metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 1311 obręb Zajączki Drugie, gmina Krzepice PDFObwieszczenie.PDF (157,58KB)
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o możliwosci zapoznania się z uzupełnieniami Raportu o oddziaływaniu na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej w Krzepicach na rzece Liswarcie w km 36+750 na działkach o nr ewid. 1033/1, 1199, 1220 obręb geodezyjny Kuźniczka.PDFObwieszczenie.PDF (137,57KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dankowice Trzecie, Dankowice-Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska.

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniiu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2070 S w m. Starokrzepice ul. Rudnicka. 
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ”Przebudowie drogi powiatowej nr 2070 S w m. Starokrzepice ul. Rudnicka”  PDFObwieszczenie.pdf (60,91KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Podłęże  Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska PDFObwieszczenie....pdf (36,70KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wysokości konstrukcji do 4 metrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 1311 w miejscowości Stanki obręb geodezyjny Zajączki Drugie. PDFObwieszczenie.pdf (28,33KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z odwodnieniem w ulichach: Generała Andersa, Jesionowej, Dębowej, Bukowej, Kasztanowej i Księdza Stasiewicza w Krzepicach  PDFObwieszczenie.PDF (173,97KB)
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Jesionowa, Dębowa, Bukowa, Kasztanowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach”  PDFObwieszczenie.pdf (62,38KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku”   PDFObwieszczenie.pdf (709,93KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku   PDFObwieszczenie.pdf (272,34KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na regulacji koryta rzeki Liswarty w km 38+300 do 40+600 w m. Dankowice, Starokrzepice gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj.śląskie{C}{C} oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko PDFObwieszczenie.pdf (78,59KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Regulacji koryta rzeki Liswarty w m 38+300 do 40+600 w m. Dankowice, Starokrzepice gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie"  PDFObwieszczenie.pdf (56,82KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Regulacji koryta rzeki Liswarty w km 38+300 do 40+600 w m. Dankowice, Starokrzepice gm. Krzepice, pow. Kłobucki, woj. śląskie"     PDFObwieszczenie.pdf (63,35KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2004 S Krzepice-Lipie   PDFOowieszczenie.pdf (54,91KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic  dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi powiatowej Nr 2004 S Krzepice - LIpie, na odcinkach: od Km 1+050,00 do Km 1+430,00 oraz od Km 1+830,00 do Km 5+050,00   PDFObwieszczenie.pdf (62,34KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie 114 DJP w m. Zajączki Drugie przy ul. Głównej   PDFObwieszczenie.pdf (55,01KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji zasilania skroplonym metanem dla zakładu CARGILL Krzepice na działce o nr ewid. 153/2 obręb geodezyjny Kuźniczka"  PDFObwieszczenie.pdf (55,99KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych Krzepice IV wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na terenach rolnych w następujących obrębach geodezyjnych gminy Krzepice: Starokrzepice, Lutrowskie, Dankowice, Kuźniczka  PDFObwieszczenie.pdf (64,79KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic  dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie instalacji zasilania skroplonym metanem dla zakładu Cargill Krzepice z lokalizacją na działce o nr ewid. 153/2 obręb geodezyjny Kuźniczka  PDFObwieszczenie.pdf (62,94KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji paliw płynnych na działce o nr ewid. 3010/37 położonej w Krzepicach przy ul. Rolniczej   PDFObwieszczenie.pdf (58,75KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa dla projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krzepice  PDFObwieszczenie.pdf (57,26KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 0,8 MW na działce nr ewid. 266/6 przy fermie trzody chlewnej w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego  PDFObwieszczenie.pdf (58,10KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o przystąpieniu do opracowywania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Krzepice   PDFObwieszczenie.pdf (55,98KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z modułem dystrybucji gazu płynnego oraz infrastrukturą komunikacyjną, techniczną i usługową w Krzepicach na działce o nr ewid. 3010/5   PDFObwieszczenie.pdf (59,79KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działakch o nr ewid. 313/3 i 313/2 oraz wykonaniu wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Liswarty na działce o nr ewid. 48   PDFObwieszczenie.pdf (59,02KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - Krzepice - DK43 - Starokrzepice - granica z Powiatem Oleskim"  PDFObwieszczenie.pdf (56,57KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"   PDFObwieszczenie.pdf (54,60KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.  "Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z Powiatem Oleskim"   PDFObwieszczenie.pdf (64,10KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego  na rozbudowie Zakładu Produkcji Kotłów w Krzepicach przy ul. Przemysłowej 20 obręb geodezyjny Kuźniczka przez "Polspaw Sawiccy" Sp.J.    PDFObwieszczenie.pdf (58,24KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie sortowni odpadów i kompostowni odpadów organicznych na terenie istniejącego składowiska odpadów w Krzepicach   PDFObwieszczenie.pdf (56,76KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krzepice  PDFObwieszczenie.pdf (56,85KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"  PDFObwieszczenie.pdf (64,30KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na zakład rozbioru drobiu w m. Dankowice Drugie  PDFObwieszczenie.pdf (57,00KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych na zakład zbiórki, gromadzenia, segregacji i odzysku surowców wtórnych oraz handlu materiałami i wyrobami wielobranżowymi przy ul. Rolniczej w Krzepicach przez "WISTAL" Przystajń  PDFObwieszczenie.pdf (59,92KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sortowni odpadów i kompostowni odpadów organicznych na terenie istniejącego składowiska odpadów w Krzepicach"   PDFObwieszczenie.pdf (59,06KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg wewnętrznych i odwodnienia w ul. Andersa, Klonowej, Brzozowej, Lipowej i Księdza Stasiewicza w Krzepicach"   PDFObwieszczenie.pdf (57,92KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa dróg wewnętrznych i odwodnienia w ul. Jasnej i ul. Słonecznej w Krzepicach” na działkach nr ewid.: 2311; 2829; 2826/12; 2827/6; 2828/1; 2828/6.  PDFObwieszczenie.pdf (56,87KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sortowni odpadów i kompostowni odpadów organicznych na terenie istniejącego składowiska odpadów w Krzepicach"  PDFObwieszczenie.pdf (62,13KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ulicą Andersa a ul. Księdza Muznerowskiego w Krzepicach"  PDFObwieszczenie.pdf (57,12KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ulicą Andersa i osiedlem Dąbrowa w Krzepicach"  PDFObwieszczenie.pdf (57,04KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg wewnętrznych i odwodnienia w ul. Andersa, Klonowej, Brzozowej, Lipowej i Księdza Stasiewicza w Krzepicach"  PDFObwieszczenie.pdf (65,06KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na zakład rozbioru drobiu" w m. Dankowice Drugie  PDFObwieszczenie.pdf (56,47KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa dróg wewnętrznych i odwodnienia w ul. Jasnej i ul. Słonecznej w Krzepicach” na działkach nr ewid.: 2311; 2829; 2826/12; 2827/6; 2828/1; 2828/6. PDFObwieszczenie.pdf (62,43KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. ”Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego” na odcinku drogi powiatowej  Nr 2035 S Krzepice – Panki.  DOCObwieszczenie.doc (12,50KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ”Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego” na odcinku drogi powiatowej  Nr 2035 S Krzepice – Panki.  PDFObwieszczenie.pdf (65,16KB)
 

informację wytworzył(a): Burmistrz Krzepic
za treść odpowiada: Jadwiga Staniszewska
data wytworzenia: 2009-01-23