Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty 2023 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.309 Ogłoszony: 10.01.2024 Uchwała nr 62.468.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2024.308 Ogłoszony: 10.01.2024 Uchwała nr 62.464.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.9568 Ogłoszony: 13.12.2023 Uchwała nr 60.462.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.9567 Ogłoszony: 13.12.2023 Uchwała nr 60.461.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Krzepice, na rzecz ich użytkowników wieczystych

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.9566 Ogłoszony: 13.12.2023 Uchwała nr 60.460.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.9565 Ogłoszony: 13.12.2023 Uchwała nr 60.457.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.9564 Ogłoszony: 13.12.2023 Uchwała nr 60.456.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.8389 Ogłoszony: 14.11.2023 Uchwała nr 59.451.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 58.437.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.8388 Ogłoszony: 14.11.2023 Uchwała nr 59.449.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.8387 Ogłoszony: 14.11.2023 Uchwała nr 59.446.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.8386 Ogłoszony: 14.11.2023 Uchwała nr 59.445.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.8385 Ogłoszony: 14.11.2023 Uchwała nr 59.444.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2024 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.8384 Ogłoszony: 14.11.2023 Uchwała nr 59.443.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2024

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.8383 Ogłoszony: 14.11.2023 Uchwała nr 59.442.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2024 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.8382 Ogłoszony: 14.11.2023 Uchwała nr 59.441.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.7158 Ogłoszony: 25.09.2023 Uchwała nr 58.440.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Krzepice” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Krzepice”

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.7157 Ogłoszony: 25.09.2023 Uchwała nr 58.438.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.7156 Ogłoszony: 25.09.2023 Uchwała nr 58.437.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.7155 Ogłoszony: 25.09.2023 Uchwała nr 58.433.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.6176 Ogłoszony: 09.08.2023 Uchwała nr 57.429.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.5947 Ogłoszony: 01.08.2023 Uchwała nr 56.425.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.5738 Ogłoszony: 14.07.2023 Sprawozdanie Burmistrza Krzepic z dnia 6 marca 2023 r. z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2022 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.5525 Ogłoszony: 10.07.2023 Uchwała nr 55.423.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.4940 Ogłoszony: 13.06.2023 Uchwała nr 54.419.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.4959 Ogłoszony: 14.06.2023 Uchwała nr 54.416.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Dolnej i Muznerowskiego w mieście Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.4939 Ogłoszony: 13.06.2023 Uchwała nr 54.412.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.3371 Ogłoszony: 19.04.2023 Uchwała nr 53.409.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.2496 Ogłoszony: 22.03.2023 Uchwała nr 52.407.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.2409 Ogłoszony: 16.03.2023 Uchwała nr 51.406.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 47.383.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.2408 Ogłoszony: 16.03.2023 Uchwała nr 51.405.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.2407 Ogłoszony: 16.03.2023 Uchwała nr 51.403.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.2406 Ogłoszony: 16.03.2023 Uchwała nr 51.400.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.1325 Ogłoszony: 10.02.2023 Uchwała nr 49.395.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.1324 Ogłoszony: 10.02.2023 Uchwała nr 49.393.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.1323 Ogłoszony: 10.02.2023 Uchwała nr 49.390.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.1322 Ogłoszony: 10.02.2023 Uchwała nr 49.389.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku