Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 47.2022

Obrady rozpoczęto 2022-12-22 o godz. 15:02:41, a zakończono o godz. 16:35:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Czesława Dudek
 9. Marian Rutkowski
 10. Alicja Chęcińska
 11. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (15:02:00)

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:14:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

Głosowanie nad Uchwałą nr 47.377.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Roman Kudelski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:41:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 47.378.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (15:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 (15:44:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 47.379.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 (15:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

Nastąpiła zmiana quorum (15:56:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Mateusz Kluba
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Krzepice, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (15:56:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 47.380.2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Krzepice, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej w Starokrzepicach, na rzecz współużytkowników wieczystych (16:01:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 47.381.2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej w Starokrzepicach, na rzecz współużytkowników wieczystych (16:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Bogdan Napieraj, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2023 - 2027 (16:05:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 47.382.2022 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2023 - 2027 (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Barbara Pilarz
 • BRAK GŁOSU(4):
  Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (16:07:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 47.383.2022 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29.234.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice (16:11:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 47.384.2022 w sprawie zmiany uchwały nr 29.234.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

10. Sprawozdania, informacje: (16:16:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 22 listopada do 22 grudnia 2022 roku (16:16:00)

11. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia (16:33:00)

12. Zamknięcie obrad. (16:35:00)