Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje projektu uchwały - zakończone

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 14 grudnia 2022 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące:

- projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Krzepice, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 14.12.2022 r. do 20.12.2022 r.

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

 

                                            Burmistrz Krzepic                                                                         

Krzepice, dn. 13.12.2022 r.

 

Do pobrania:

DOCZarządzenie Burmistrza Krzepic 2.doc (40,50KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ...pdf (225,21KB)
DOCProtokół z konsultacji projektu uchwały górne stawki.doc (36,00KB)