Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (165,82KB)


Informacja z otwarcia ofert - PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (165,90KB)


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (166,49KB)


Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Inwestycja ma przyznaną wstępną promesę na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (171,61KB)

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSWZ.pdf (307,77KB)

PDF1. Zał. nr 1 - wzór umowy.pdf (264,31KB)

DOC2. Zał. nr 2 - Ogólny OPZ.doc (618,50KB)

DOC3. Zał. nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY.doc (158,00KB)
DOC4. Zał. nr 4 - oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP.doc (107,00KB)
DOC5. Zał. nr 5 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc (102,00KB)
DOC6. Zał. nr 6 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc (102,00KB)

DOC7. Zał. nr 7 - Oświadczenie grupy kapitałowe.doc (106,00KB)
DOC8. Zał. nr 8 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Zał. nr 3 do SWZ.doc (98,00KB)
DOC9. Zał. nr 9 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc (104,00KB)
DOC10. Zał. nr 10 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (105,50KB)

DOC11. Zał. nr 11 - Identyfikator postępowania.doc (105,50KB)

12. Zał. nr 12 - PFU.zip
13. Zał. nr 13 - MPZP 07_040_2011_uchwała.pdf
14. Zał. nr 14 - MPZP 24_195_2021_uchwala cz. 1.pdf
14. Zał. nr 14 - MPZP 24_195_2021_uchwala cz. 2.pdf
15. Zał. nr 15 - MPZP mapa.pdf
16. Zał. nr 16 - zakres inwestycji schemat.pdf
17. Zał. nr 17 - koncepcja układu drogowego.pdf
18. Zał. nr 18 - Projekt_Rolnicza.pdf