Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 43.2022

Obrady rozpoczęto 2022-07-22 o godz. 08:03:12, a zakończono o godz. 08:52:22 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Damian Pilarz
 9. Mariusz Trawiński
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska
 13. Bogdan Napieraj

1. Otwarcie obrad. (08:03:00)

Nastąpiła zmiana quorum (08:04:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Krzepice (08:05:00)

Wniosek Z-cy Burmistrza Mirosława Łukasika o dodanie w § 2 zapisu "z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, niepokrytej przychodami ze sprzedaży według cen taryfowych" (08:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Droś

Głosowanie nad Uchwałą nr 43.332.2022 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Krzepice (08:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Bogdan Napieraj, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Droś

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (08:41:00)

Głosowanie nad Uchwałą nr 43.333.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku (08:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(2):
  Roman Kudelski, Mariusz Droś

4. Zamknięcie obrad. (08:52:00)