Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty 2022 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.1486 Ogłoszony: 15.02.2023 Uchwała nr 50.398.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.261 Ogłoszony: 09.01.2023 Uchwała nr 48.388.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.260 Ogłoszony: 09.01.2023 Uchwała nr 48.385.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.8869 Ogłoszony: 28.12.2022 Uchwała nr 47.384.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29.234.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.8739 Ogłoszony: 23.12.2022 Uchwała nr 47.383.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.8868 Ogłoszony: 28.12.2022 Uchwała nr 47.382.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2023-2027

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.8867 Ogłoszony: 28.12.2022 Uchwała nr 47.380.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Krzepice, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.8866 Ogłoszony: 28.12.2022 Uchwała nr 47.378.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.8865 Ogłoszony: 28.12.2022 Uchwała nr 47.377.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.7474 Ogłoszony: 24.11.2022 Uchwała nr 46.372.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.7473 Ogłoszony: 24.11.2022 Uchwała nr 46.371.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.7472 Ogłoszony: 24.11.2022 Uchwała nr 46.367.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.7471 Ogłoszony: 24.11.2022 Uchwała nr 46.366.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.7470 Ogłoszony: 24.11.2022 Uchwała nr 46.365.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2023

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.7469 Ogłoszony: 24.11.2022 Uchwała nr 46.364.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.7468 Ogłoszony: 24.11.2022 Uchwała nr 46.363.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.6582 Ogłoszony: 24.10.2022 Uchwała nr 45.359.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9.080.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.6581 Ogłoszony: 24.10.2022 Uchwała nr 45.358.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zasad i warunków używania i wykorzystywania herbu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.6580 Ogłoszony: 24.10.2022 Uchwała nr 45.352.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.6579 Ogłoszony: 24.10.2022 Uchwała nr 45.351.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.5755 Ogłoszony: 13.09.2022 Uchwała nr 44.349.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 września 2022 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.5754 Ogłoszony: 13.09.2022 Uchwała nr 44.348.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2022/2023

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.5753 Ogłoszony: 13.09.2022 Uchwała nr 44.346.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.5752 Ogłoszony: 13.09.2022 Uchwała nr 44.345.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 45.366.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.5751 Ogłoszony: 13.09.2022 Uchwała nr 44.335.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.5750 Ogłoszony: 13.09.2022 Uchwała nr 44.334.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4986 Ogłoszony: 26.07.2022 Uchwała nr 43.333.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4393 Ogłoszony: 04.07.2022 Sprawozdanie Burmistrza Krzepic z dnia 3 marca 2022 r. z wykonania budżetu Gminy Krzepice za 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4365 Ogłoszony: 04.07.2022 Uchwała nr 42.331.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 41.318.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4166 Ogłoszony: 24.06.2022 Uchwała nr 41.324.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4165 Ogłoszony: 24.06.2022 Uchwała nr 41.323.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4164 Ogłoszony: 24.06.2022 Uchwała nr 41.322.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.4163 Ogłoszony: 24.06.2022 Uchwała nr 41.318.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3499 Ogłoszony: 24.05.2022 Uchwała nr 40.316.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3437 Ogłoszony: 17.05.2022 Uchwała nr 39.313.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3436 Ogłoszony: 17.05.2022 Uchwała nr 39.312.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3435 Ogłoszony: 17.05.2022 Uchwała nr 39.309.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3434 Ogłoszony: 17.05.2022 Uchwała nr 39.308.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3433 Ogłoszony: 17.05.2022 Uchwała nr 39.307.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.3432 Ogłoszony: 17.05.2022 Uchwała nr 39.303.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.2935 Ogłoszony: 28.04.2022 Uchwała nr 38.302.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1683 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.297.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1682 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.296.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1681 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.293.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1680 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.291.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1679 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.290.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1678 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.289.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1677 Ogłoszony: 15.03.2022 Uchwała nr 37.285.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2022 roku