Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz kart informacyjnych

Karty typu A
wnioski o wydanie decyzji
wnioski o udzielanie wskazań lokalizacyjnych
wnioski o ustalenie programu dostosowawczego


Karty typu B
decyzje i postanowienia
wskazania lokalizacyjne


Karty typu C
projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D
polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
analizy porealizacyjne
przeglądy ekologiczne
raporty o bezpieczeństwie
dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów


Karty typu F
prognozy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
opracowania ekofizjograficzne
rejestry substancji niebezpiecznych
wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
rejestr poważnych awarii


Karty typu G
wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H
zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I
inne dokumenty

Wyszukiwanie kart w Wykazie
 


 
 

informację wytworzył(a): Burmistrz Krzepic
za treść odpowiada: Ewa Ślusarczyk
data wytworzenia: 16.01.2009 r.