Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 639041S - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Wieluńska, Nowokrzepice w Krzepicach

PDFObwieszczenie decyzja.odt.pdf (156,47KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji granulowanego nawozu wapiennego na działce nr ew. 3003/39 obręb 0001 w miejscowości Krzepice.

PDFObwieszczenie-decyzja.pdf (281,98KB)

 

Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Krzepice"

PDFzawiadomienie stron - gmina Krzepice.pdf (89,73KB)
PDFzawiadomienie społeczeństwo - Krzepice.pdf (91,33KB)
 

Obwieszczenie Wójta Rudniki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " przebudowa drogi gminnej nr 101036 O Nowy Bugaj-granica województwa śląskiego"

PDF20220415104247225.pdf (289,97KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzepice w rejonie ulic Praga i Sosnowa w gm. Krzepice.

PDFObwieszczenie.pdf (281,84KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na modernizacji redukcyjno-pomiarowej, technologii obiektu, oraz zmiany zbiornika magazynowego LNG w m. Krzepice na działce oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 153/2 obręb Kuźniczka.

PDFObwieszczenie.PDF (210,75KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej oraz przepławki dla ryb w Krzepicach na rzece Liswarcie w km 36+750 na działkach o nr ewid. 1219, 1220, 1156, 1155/1, 1157/3, 1158/1, 1159/1 obręb geodezyjny Kuźniczka
PDFObwieszczenie.PDF (196,77KB)

Obwieszczenie Wójta Panek o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiki, Gmina Panki.
PDF02081801.PDF (233,03KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposoobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. nr 3012/16 i 3012/15 obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice-miasto.

PDFZawiadomienie -obiweszczenie.PDF (251,64KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1138/2 oraz 1139/2 w miejscowości Zajączki Drugie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie.


 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 1138/2 oraz 1139/2 w miejscowości Zajączki Drugie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie".

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na regulacji koryta rzeki Liswarty w km 38+300 do 40+600 w m. Dankowice, Starokrzepice gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie.
PDFObwieszczenie.PDF (201,95KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Rolnicza, Dąbrowskiego i Magreta. PDFObwieszczenie.PDF (198,13KB)
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa PDFObwieszczenie.PDF (195,97KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego w Krzepicach, ul. Przemysłowa 1, pow. kłobucki, woj. śląskie, działka nr 153/2 obręb Kuźniczka 0003. PDFObwieszczenie.PDF (258,10KB)
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z porodówką na działce o numerze ewidencyjnym 1950/9, k.m. 7 , obręb Zajączki I PDFObwieszczenie.PDF (213,23KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z halą udojową i zapleczem na działce o numerze ewidencyjnym 1949, k.m. 7 i k.m. 8, obręb Zajączki I PDFObwieszczenie.PDF (214,92KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej w Krzepicach na rzece Liswarcie w km 36+750 na działkach o nr ewid. 1033/1, 1199,1220 obreb geodezyjny KuźniczkaPDFObwieszczenie.PDF (186,51KB)
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wysokości konstrukcji do 4,5 metra wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce o nr ewid. 1311, obręb Zajączki II, gmina KrzepicePDFObwieszczenie.PDF (224,31KB)
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dankowice Trzecie, Dankowice-Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska.

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2070 S w m. Starokrzepice ul. Rudnicka 
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wysokości konstrukcji do 4 metrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 1311 w miejscowości Stanki obręb geodezyjny Zajączki Drugie PDFObwieszczenie.pdf (25,59KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o długości około 600 m  PDFObwieszczenie.PDF (204,64KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Generała Andersa, Jesionowej, Dębowej, Bukowej, Kasztanowej i Księdza Muznerowskiego w Krzepicach  PDFObwieszczenie.PDF (198,32KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Regulacji koryta rzeki Liswarty w km 38+300 do 40+600 w m. Dankowice, Starokrzepice gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie  PDFObwieszczenie.pdf (139,47KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania zakładu do przerobu drewna zlokalizowanego w Krzepicach przy ul. Przemysłowej 15.PDFobwieszczenie -Wistal.pdf (62,78KB)
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowej, Brzozowej, Lipowej, Jesionowej i księdza Stasiewicza w Krzepicach  PDFObwieszczenie.pdf (62,64KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji paliwa stałego (peletu) z surowców roślinnych (trocin) na działce o nr ewid. 480 w m. Dankowice Drugie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie   PDFObwieszczenie.pdf (63,76KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2004 S Krzepice-Lipie  PDFObwieszczenie.pdf (63,34KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach ul. Rolnicza"  PDFObwieszczenie.pdf (56,84KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku przemysłowego na zakład produkcji stolarki budowlanej w Krzepicach przy ul. Rolniczej  na działce o nr ewid. 3003/22   PDFObwieszczenie.pdf (62,54KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego wraz z głowicą dla komunalnego ujęcia wód podziemnych w Krzepicach z lokalizacją na działce nr ewid. 683 obręb geod. Dankowice   PDFObwieszczenie.pdf (63,04KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie 114 DJP w miejscowości Zajączki Drugie przy ul. Głównej   PDFObwieszczenie.pdf (61,36KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Farma elektrowni wiatrowych Krzepice IV wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenach rolnych w następujących obrębach geodezyjnych gminy Krzepice: Starokrzepice, Lutrowskie, Dankowice, Kuźniczka."   PDFObwieszczenie.pdf (66,40KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  "Budowie instalacji zasilania skroplonym metanem dla zakładu CARGILL Krzepice na działce o nr ewid. 153/2 obręb geodezyjny Kuźniczka"  PDFObwieszczenie.pdf (65,28KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji paliw wraz z modułem dystrybucji gazu płynnego oraz infrastrukturą komunikacyjną, techniczną i usługową w Krzepicach na działce nr ewid. 3010/27 obręb Krzepice   PDFObwieszczenie.pdf (63,21KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni o mocy 0,8 MW na terenie fermy trzody chlewnej w Krzepicach na działce o nr ewid. 266/6"    PDFObwieszczenie.pdf (63,25KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 313/3 i 313/2 oraz wykonaniu wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Liswarty na działce nr ewid. 48   PDFObwieszczenie.pdf (64,88KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sortowni odpadów i kompostowni odpadów organicznych na terenie istniejącego składowiska odpadów w Krzepicach" na działce nr ewid. 51/3 obręb Krzepice  PDFObwieszczenie.pdf (63,41KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 pn. "Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - Krzepice - DK43 - Starokrzepice - granica z Powiatem Oleskim"   PDFObwieszczenie.pdf (63,72KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zakładu Produkcji Kotłów" na działkach o nr ewid. 181/3, 182/7, 182/8, 184/5, 184/6, 184/7, 185/5 w Krzepicach przy ul. Przemysłowej nr 20   PDFObwieszczenie.pdf (65,86KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  "Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych na zakład zbiórki, gromadzenia, segregacji i odzysku surowców wtórnych (odpadów należących do grupy odpadów innych niż niebezpieczne) oraz handlu materiałami wielobranżowymi" w Krzepicach przy ul. Rolniczej  PDFObwieszczenie.pdf (64,70KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na zakład rozbioru drobiu" w m. Dankowice Drugie   PDFObwieszczenie.pdf (63,47KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  "Budowa dróg wewnętrznych i odwodnienia w ul. Andersa, Klonowej, Brzozowej, Lipowej i Księdza Stasiewicza w Krzepicach"  PDFObwieszczenie.pdf (65,46KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa dróg wewnętrznych i odwodnienia w ul. Jasnej i ul. Słonecznej w Krzepicach” na działkach nr ewid.: 2311; 2829; 2826/12; 2827/6; 2828/1; 2828/6.   PDFObwieszczenie.pdf (63,67KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ulicą Andersa a ul. Księdza Muznerowskiego w Krzepicach"  PDFObwieszczenie.pdf (63,20KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ulicą Andersa i osiedlem Dąbrowa w Krzepicach"   PDFObwieszczenie.pdf (63,45KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego” na odcinku drogi powiatowej Nr 2035 S Krzepice – Panki PDFObwieszczenie.pdf (65,24KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zainstalowanie 16 silosów paszowych na fundamencie żelbetowym na terenie trzody chlewnej" w Krzepicach na terenie działki nr 266/6 obręb miasta Krzepice  PDFObwieszczenie.pdf (62,49KB)

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej o maksymalnej wysokości do 45 m npt. i mocy 160 kW oraz stacji transformatorowej i przyłączy kablowych na działce nr ewid. 1000 w m. Dankowice gm. Krzepice"   PDFObwieszczenie.pdf (65,53KB)  

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Staniszewska
Data wytworzenia: 2009-01-20