Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok - Urząd Miejski w Krzepicach

PDFBilans jednostki Urząd Miejski na dzień 31.12.2023.PDF (58,53KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki Urząd Miejski na dzień 31.12.2023.PDF (32,01KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski na dzień 31.12.2023.PDF (26,76KB)
PDFInformacja dodatkowa jednostki Urząd Miejski na dzień 31.12.2023r.pdf (506,36KB)

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok Gminy Krzepice łączne

PDFBilan łączny jednostek 2023.pdf (167,08KB)
PDFBilanas z wykonania budżetu za 2023.pdf (150,15KB)
PDFBilans skosolidowany za 2023 rok.pdf (149,78KB)
PDFRachunek zysków i strat łączny za 2023.pdf (142,42KB)
PDFZestawienie zmian funduszu łączny za 2023.pdf (128,83KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA za 2023 rok Gminy Krzepice łączna.pdf (546,89KB)

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok - Urząd Miejski w Krzepicach

PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Krzepicach.PDF (58,57KB)
PDFRachunek zysków i strat Urząd Miejski w Krzepicach.PDF (31,88KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Krzepicach.PDF (26,50KB)
PDFInformacja dodatkowa Urząd Miejski w Krzepicach.pdf (171,13KB)

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Gminy Krzepice łączne

PDFBilans łączny za 2022.pdf (166,40KB)
PDFBilans skonsolidowany za 2022.pdf (149,10KB)
PDFBilans z wykonania budżetu za 2022.pdf (150,24KB)
PDFInformacja Dodatkowa za 2022.pdf (216,65KB)
PDFRachunek zysków i strat za 2022 łączny.pdf (141,70KB)
PDFZestawienia zmian funduszu 2022 łączny.pdf (128,62KB)
 

Na 2022 rok

PDFUchwała Nr 36.280.2021 w sprawie budżetu gminy na 2022 r..pdf (1,37MB)

Informujemy, że w dniu 11 maja 2020 roku weszły w życie uchwały Nr 17.135.2020 i 17.136.2020 podjęte przez Radę Miejską w Krzepicach w dniu 5.05.2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu zapłaty tego podatku.

Uchwały te zostały podjęte w kontekście trwającej epidemii  COVID -19 w ślad za przepisami wprowadzonej Traczy Antykryzysowej.

Poniżej przedstawiamy treść powyższych uchwał:

PDFUchwała Nr 17.135.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf (476,80KB)
PDFUchwała Nr 17.136.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf (477,71KB)

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Gminy Krzepice łączne

PDFBilans łączny jednostek 2021.pdf (89,04KB)
PDFBilans skonsolidowany Gminy za 2021.pdf (150,84KB)
PDFBilans z wyk onania budzetu gminy za 2021.pdf (142,02KB)
PDFŁączna Informacja dodatkowa za 2021.pdf (218,69KB)
PDFŁączne Zestawienie zmian funduszu 2021.pdf (128,61KB)
PDFŁączny Rachunek Zysków i Strat 2021.pdf (85,30KB)
 

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Urzędu Miejskiego  w Krzepicach

PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Krzepicach.PDF (58,57KB)
PDFInformacja dodatkowa Urząd Miejski w Krzepicach.pdf (167,65KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki budżetowej Urząd Miejski w Krzepicach.PDF (31,91KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Krzepicach.PDF (28,11KB)
 

Na 2021 rok

PDFBudżet Gminy na 2021 - układ graficzny.pdf (206,23KB)

PDFUchwała Nr 23.190.2020 w sprawie budżetu gminy na 2021 r..pdf (1,03MB)

Sprawozdanie finansowe za 2020rok Gminy Krzepice łączne

PDFRachunek zysków i strat łączny za 2020 rok.pdf (142,40KB)
PDFZestawienie zmian funduszu łącznie za 2020 rok.pdf (128,19KB)
PDFBilans z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf (140,97KB)
PDFBilans jednostek za 2020 rok.pdf (167,09KB)
PDFBilans skonsolidowany za 2020 rok.pdf (150,89KB)
PDFINFORMACJA - KOREKTA.pdf (482,87KB)
 

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Urzędu Miejskiego  w Krzepicach

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski za 2020r..pdf (280,08KB)
PDFRachunek zysków i strat Urząd Miejski za 2020r..pdf (320,92KB)
PDFInformacja dodatkowa Urząd Miejski za 2020r..pdf (1,64MB)
PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Miejski za 2020r..pdf (507,91KB)

PDFInformacja dodatkowa Urząd Miejski za 2020r. (korekta).pdf (1,69MB)
 

Na 2020 rok

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta i Gminy Krzepice.pdf (117,09KB)
PDFUchwała nr 14.111.2019 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.pdf (820,59KB)
 

PDFWydatki bieżące szkół i przedszkoli, a subwencja i liczba uczniów w latach 2013-2017.pdf (42,32KB)
PDFWydatki bieżące szkół, a subwencja i liczba uczniów w latach 2013-2017.pdf (41,70KB)
PDFŹródła finansowania zadań z zakresu oświaty w latach 2013-2017.pdf (41,80KB)

Sprawozdanie finansowe Gminy Krzepice za 2019 rok

PDFŁączny rachunek zysków i strat za 2019 rok.pdf (142,46KB)
PDFBilans łączny jednostek budzetowych i zakłądu budżetoweo za 2019 r..pdf (167,60KB)
PDFZestawienie zmian funduszu za 2019 r..pdf (129,34KB)
PDFInformacja dodatkowa Gmina Krzepice.2019 druk.pdf (449,80KB)
PDFBilans skonsolidowany Gminy Krzepice za 2019 r..pdf (147,44KB)
PDFBilans z wykonania budzetu gminy Krzepice za 2019 rok.pdf (134,07KB)
 

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Krzepicach za 2019 rok

PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Miejski za 2019r..PDF (561,11KB)
PDFInformacja dodatkowa Urząd Miejski za 2019r..PDF (1,73MB)
PDFRachunek zysków i strat Urząd Miejski za 2019r..PDF (365,00KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski za 2019r..PDF (320,75KB)

 

 

 

 

Na 2019 r.

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta i Gminy Krzepice.pdf (89,94KB)
PDFUchwała nr 3.018.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.pdf (1,32MB)
PDFBudżet Gminy Krzepice na 2019 rok w ujęciu opisowym i graficznym.pdf (182,76KB)


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

PDFBilans łaczny jedn. budż. i zakł. budż. 2018.pdf (167,12KB)
PDFBIlans skonsolidowany 2018.pdf (147,55KB)
PDFBilans wykonanie budżetu 2018.pdf (136,04KB)
PDFInformacja dodatkowa Gmina Krzepice.BES.BES.pdf (441,65KB)
PDFRachunek zyskow i strat 2018.pdf (142,81KB)
PDFZestawienie zmian funduszu 2018.pdf (128,98KB)
 

Sprawozdanie finansowe jednostkowe Urząd Miejski w Krzepicach za 2018 rok

PDFbilans jedn. budżt. Urząd Miejski za 2018.pdf (521,72KB)
PDFInformacja dodatkowa Urząd Miejski za 2018 r..pdf (1,65MB)
PDFRachunek zysków i strat Urząd Miejski za 2018.pdf (336,34KB)
PDFZestawienie zmian funduszu Urząd Miejski za 2018.pdf (289,73KB)
 

 

Na 2018 r.

PDFZałożenia do budżetu Gminy Krzepice na 2018 r..pdf (85,51KB)

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Krzepice.pdf (94,61KB)
PDFUchwała nr 32.302.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.pdf (1,12MB)

Na 2017 r.

PDFUchwała z 31 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok.pdf (39,77KB)
PDFUchwała z 31 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągnietych zobowiązań.pdf (50,31KB)
PDFUchwała nr 24.224.2016 z 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017.PDF (1,12MB)
PDFUchwała nr 25.233.2017 z 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot. budżetu gminy na 2017 rok.pdf (39,48KB)
 

Na 2016 r.

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu na 2016 r.pdf (44,68KB)
 

PDFUchwała Nr 14.135.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.PDF (489,91KB)
 

 Na 2015 r.

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzepice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.pdf (48,44KB)

Uchwała Nr 3.028.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku  w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

 

Na 2014 r.

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu.pdf (29,74KB)

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzepice.pdf (47,29KB)

Uchwała Nr 41.312.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.pdf

 

Na 2013 r.
 

PDFOpinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Krzepice.pdf (45,39KB)

PDFOpinia RiO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu..pdf (33,63KB)

Uchwała Nr 28.211.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013.pdf

Na 2012 r.

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (43,06KB)

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu.pdf (31,07KB)

Uchwała Nr 19.130.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.pdf

Na 2011 r.
 

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzepice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.pdf (57,07KB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.770.767 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Krzepice.pdf (34,97KB)
 

 Uchwała nr 21 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.pdf

Nr 0050.034.2011 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2010.pdf

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 01.03.2011