Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.

PDFUchwała Nr 14.144.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Krzepic.pdf (69,88KB)
PDFUchwała Nr 14.143.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska na 2015-2018 rok.pdf (46,12KB) PDFZałącznik do uchwały Nr 143 z dnia 29 grudnia 2015.pdf (3,11MB)
PDFUchwała Nr 14.142.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015 do 2019.PDF (303,36KB)
PDFUchwała Nr 14.141.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie w 2015 roku.pdf (40,59KB)
PDFUchwała Nr 14.140.2015 z 29 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały dot. zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (23,70KB)
PDFUchwała Nr 14.139.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego.pdf (106,21KB) 
PDFUchwała Nr 14.138.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.pdf (141,75KB)

PDFUchwała Nr 14.137.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (253,40KB)
PDFUchwała Nr 14.136.2015 z 29 grudnia 2015 roku dot. wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016-2022 rok.pdf (523,37KB)
PDFUchwała Nr 14.135.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.PDF (489,91KB)

PDFUchwała NR 13.134.2015 z 1 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wynajęcie lokali użytkowych, pomieszczeń socjalnych Starokrzepice ul. Oleska 246.PDF (37,36KB)
PDFUchwała NR 13.133.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Gminy Krzepice.PDF (28,59KB)
PDFUchwała Nr 13.132.2015 z 1 grudnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.PDF (60,78KB)
PDFUchwała Nr 13.131.2015 z 1 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.PDF (29,28KB)
PDFUchwała Nr 13.130.2015 z 1 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.PDF (27,49KB)
PDFUchwała Nr 13.129.2015 z 1 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.PDF (28,32KB)
PDFUchwała Nr 13.128.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.PDF (456,18KB)
PDFUchwała Nr 13.127.2015 z 1 grudnia 2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy Krzepice w 2015 r.PDF (48,10KB)
PDFUchwała Nr 13.126.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.PDF (420,21KB)
PDFUchwała Nr 13.125.2015 z 1 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.PDF (29,88KB)
PDFUchwała Nr 13.124.2015 z 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.PDF (57,12KB)
PDFUchwała Nr 13.123.2015 z 1 grudnia 2015 roku w sprawie poboru zobowiązania pieniężnego, podatku w drodze inkasa i ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów.PDF (42,38KB)
PDFUchwała Nr 13.122.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 r.PDF (75,49KB)
PDFUchwała Nr 13.121.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie obniżenia średnie ceny skupu żytaw 2016 r.PDF (25,61KB)
PDFUchwała Nr 13.120.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomościna 2016 r.PDF (50,15KB)
PDFUchwała Nr 13.119.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie rozpatrzenia skargi na brak właściwych działań ze strony Burmistrza.PDF (128,37KB)

PDFUchwała Nr 13.118.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie ustalenia zasad i przeprowadzenia konsultacji dot. budowy biogazowni.PDF (50,42KB)
PDFUchwała Nr 12.117.2015 z 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Krzepice.PDF (23,28KB)

PDFUchwała Nr 12.116.2015 z 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi.PDF (182,68KB)

PDFUchwała Nr 12.115.2015 z 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dot.Wieloletniej Prognazy Finansowej Gminy Krzepice.PDF (450,32KB)
PDFUchwała Nr 12.114.2015 z 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.PDF (114,46KB)
PDFUchwała Nr 11.113.2015 z 9 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.PDF (26,54KB)
PDFUchwała Nr 11.112.2015 z 9 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.PDF (452,74KB)
PDFUchwała Nr 11.111.2015 z 9 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.PDF (97,79KB)
PDFUchwała Nr 11.110.2015 z 9 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.PDF (32,74KB)
PDFUchwała Nr 11.109.2015 z 9 rześnia 2015 roku w sprawie wyboru ławników.PDF (34,90KB)

PDFUchwała Nr 11.108.2015 z 9 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań ze strony Burmistrza.pdf (202,73KB)

PDFUchwała Nr 10.107.2015 z 17 lipca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf (26,29KB)

PDFUchwała Nr 10.106.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i przedłużenia umowy.pdf (110,39KB)

PDFUchwała Nr 10.105.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego.pdf (112,63KB)

PDFUchwała Nr 10.104.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice.pdf (1,80MB) PDFUchwała Nr 10.104.2015 z 17 lipca 2015 roku część 1.pdf (2,20MB)

PDFUchwała Nr 10.103.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia od projektu Wiedza i kompetencja.pdf (39,21KB)
PDFUchwała Nr 10.102.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf (26,74KB)
PDFUchwała Nr 10.101.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 3.029.2014 dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (426,14KB)
PDFUchwała Nr 10.100.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (96,15KB)

PDFUchwała Nr 10.099.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (88,09KB)

PDFUchwała Nr 10.098.2015 z 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie.pdf (39,63KB)

PDFUchwała Nr 9.097.2015 z 30 czerwca 2015 w sprawie określenia przystanków komunukacji.pdf (123,47KB)
PDFUchwała Nr 9.096.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy czterech straganów na placu targowym.pdf (50,49KB)
PDFUchwała Nr 9.095.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej.pdf (35,66KB)
PDFUchwała Nr 9.094.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na likwidacje wyrobów zawierających azbest.pdf (236,23KB)
PDFUchwała Nr 9.093.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia miejsc sprzedaży alkoholu.pdf (51,18KB)
PDFUchwała Nr 9.092.2015 z 30 czerwca 2015 w sprawie powołania Zaspołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf (23,28KB)
PDFUchwała Nr 9.091.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu gminy Krzepice.pdf (15,96KB)
PDFUchwała Nr 9.090.2015 z 30 czarwca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum.pdf (31,21KB)
PDFUchwała Nr 9.089.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały dot. zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli.pdf (20,39KB)
PDFUchwała Nr 9.088.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dot. ustalania diet dla radnych.pdf (34,94KB)
PDFUchwała Nr 9.087.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic.pdf (31,57KB)
PDFUchwała Nr 9.086.2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2014 rok.pdf (30,67KB)
 

PDFUchwała Nr 8.085.2015 z 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (84,28KB)

PDFUchwała Nr 8.084.2015 z 11 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dot. Strategii RIT.pdf (379,33KB)

PDFUchwała Nr 7.083.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Tauron.pdf (50,48KB)
PDFUchwała Nr 7.082.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomością służebną przesyłu na rzecz Tauron.pdf (48,85KB)
PDFUchwała Nr 7.081.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gminy Krzepice.pdf (135,96KB)
PDFUchwała Nr 7.080.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (83,92KB)
PDFUchwała Nr 7.079.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie alokacji środków unijnych w ramach RPOWŚ.pdf (78,43KB)
PDFUchwała Nr 7.078.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 3.029.2014 dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (393,50KB)
PDFUchwała Nr 7.077.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzepice.pdf (91,75KB)
PDFUchwała Nr 7.076.2015 z 12 maja w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzepice w 2015 r..pdf (31,65KB)
PDFUchwała Nr 7.075.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.pdf (355,83KB)
PDFUchwała Nr 7.074.2015 z dnia 12 maja 2015r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2014.pdf (278,76KB)
PDFUchwała nr 7.073.2015 z dnia 12 maja 2015r w sprawie zmiany uchwały nr 6.063.2015 RM w Krzepicach z dnia 9.04.2015r w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (26,19KB)
PDFUchwała nr 7.072.2015 z 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 49.405.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20.11.2014r w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego rolnego leśnego oraz od nieruchomości w drodze inkasa.pdf (32,13KB)

PDFUchwała Nr 6.071.2015 z 9 kwietnia 2015 w sprawie uchwalenia statutu MGOPS.pdf (237,22KB)
PDFUchwała Nr 6.070.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego świadczeń zdrowotnych.pdf (83,14KB)
PDFUchwała Nr 6.069.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia programu Karta Dużej Rodziny.pdf (257,66KB)
PDFUchwała Nr 6.068.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (39,44KB)
PDFUchwała Nr 6.067.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zgody na udzielenia bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste.pdf (50,70KB)
PDFUchwała Nr 6.066.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (43,03KB)
PDFUchwała Nr 6.065.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.pdf (55,53KB)
PDFUchwała Nr 6.064.2015 z 9 kwietnia 2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru zobowiązania pieniężnego, podatku w drodze inkasa.pdf (32,94KB)
PDFUchwała Nr 6.063.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (25,76KB)
PDFUchwała Nr 6.062.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (295,94KB)
PDFUchwała Nr 6.061.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (84,05KB)
PDFUchwała Nr 6.060.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (77,89KB)
PDFUchwała Nr 6.059.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf (41,45KB)
PDFUchwała Nr 6.058.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartej w uchwale z 11.10.2006.pdf (41,47KB)
PDFUchwała Nr 6.057.2015 z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady.pdf (48,58KB)

PDFUchwała Nr 5.056.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.pdf (32,19KB)

PDFUchwała Nr 5.055.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do współpracy w ramach subregionu Północnego.pdf (420,03KB)

PDFUchwała Nr 5.054.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dot. zajęcia pasa drogowego.pdf (29,63KB)

PDFUchwała Nr 5.053.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.pdf (138,20KB)

PDFUchwała Nr 5.052.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf (231,58KB)

PDFUchwała Nr 5.051.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf (18,29KB)

PDFUchwała Nr 5.050.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do ZDKiM.pdf (19,18KB)

PDFUchwała Nr 5.049.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2015 roku.pdf (64,68KB)

PDFUchwała Nr 5.048.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie przejęcia od Powiatu zadań dot. budowy chodników.pdf (29,97KB)

PDFUchwała Nr 5.047.2015 z 26 lutego 2015 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady dot. uchwały z 11.10.2006 roku.pdf (43,48KB)

PDFUchwała Nr 4.046.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (60,76KB)

PDFUchwała Nr 4.045.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych.pdf (116,75KB)

PDFUchwała Nr 4.044.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej.pdf (61,41KB)

PDFUchwała Nr 4.043.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach.pdf (25,66KB)

PDFUchwała Nr 4.042.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie wydania opinii do Propozycji planu algomeracji Krzepic.pdf (51,04KB)

PDFUchwała Nr 4.041.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z przedszkoli.pdf (42,65KB)

PDFUchwała Nr 4.040.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 48.400.2014 dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (47,70KB)

PDFUchwała Nr 4.039.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 3.024.2014 dot. profilaktyki alkoholowej.pdf (44,99KB)

PDFUchwała Nr 4.038.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 3.029.2014.pdf (344,93KB)

PDFUchwała Nr 4.037.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (22,68KB)

PDFUchwała Nr 4.036.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf (23,89KB)

PDFUchwała Nr 4.035.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf (23,64KB)

PDFUchwała Nr 4.034.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2015 r.pdf (26,94KB)

PDFUchwała Nr 4.033.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (82,78KB)

PDFUchwała Nr 4.032.2015 z 3 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf (66,15KB)