Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.

 

PDFUchwała Nr 3.031.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek i terminu płatności opłaty targowej.pdf (67,55KB)

PDFUchwała Nr 3.030.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf (36,29KB)

PDFUchwała Nr 3.029.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Krzepice na 2015-2019 rok.pdf (522,71KB)

PDFUchwała Nr 3.028.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.pdf (524,05KB)

PDFUchwała Nr 3.027.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie usytalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.pdf (52,15KB)

 PDFUchwała Nr 3.026.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf (49,04KB)

 PDFUchwała Nr 3.025.2014 z 30 grudnia 2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.pdf (149,64KB)

 PDFUchwała Nr 3.024.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (111,92KB)

PDFUchwała nr 2.023.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.pdf (44,65KB)

PDFUchwała nr 2.022.2014. z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie gminy Krzepice.pdf (66,33KB)

PDFUchwała nr 2.021.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 41.313.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2014-2019.pdf (314,50KB)

PDFUchwała nr 2.020.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (108,70KB)

PDFUchwała nr 2.019.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (31,91KB)

PDFUchwała nr 2.018.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (36,66KB)

PDFUchwała nr 2.017.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (64,15KB)

PDFUchwała nr 2.016.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (55,09KB)

PDFUchwała nr 2.015.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (53,94KB)

PDFUchwała nr 2.014.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (44,42KB)

PDFUchwała nr 2.013.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (41,93KB)

PDFUchwała nr 2.012.2014 z dnia 18 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (32,10KB)

PDFUchwała nr 2.011.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy ZOZ Kłobuck.pdf (24,50KB)

 PDFUchwała Nr 1.010.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 r..pdf (53,29KB)

PDFUchwała Nr 1.009.2014 z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 r..pdf (45,19KB)

PDFUchwała Nr 1.008.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej.pdf (18,94KB)

PDFUchwała Nr 1.007.2014 z 27 listopada 2014 w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.pdf (27,18KB)

PDFUchwała Nr 1.006.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego.pdf (27,62KB)

PDFUchwała Nr 1.005.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.pdf (26,10KB)

PDFUchwała Nr 1.004.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.pdf (25,70KB)

PDFUchwała Nr 1.003.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Budżetu, Finanasów i Handlu.pdf (25,83KB)

PDFUchwała Nr 1.002.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf (42,32KB)

PDFUchwała Nr 1.001.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf (41,83KB)

PDFUchwała Nr 49.406.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 41.314.2013 dot. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (43,96KB)

PDFUchwała Nr 49.405.2014 z 20 listopada 2014 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego..pdf (52,96KB)

PDFUchwała Nr 49.404.2014 z dnia 20listopada 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok.pdf (71,56KB)

PDFUchwała Nr 49.403.2014 z 20 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.pdf (28,35KB)

PDFUchwała Nr 49.402.2014 z 20 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.pdf (49,16KB)

PDFUchwała Nr 48.401.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.pdf (41,61KB)

PDFUchwała Nr 48.400.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.pdf (204,26KB)

PDFUchwała Nr 48.399.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie dodatku energetycznego.pdf (35,38KB)

PDFUchwała Nr 48.398.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.pdf (33,93KB)

PDFUchwała Nr 48.397.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 25.192.2012.pdf (58,30KB)

PDFUchwała Nr 48.396.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie podziału Gminy Krzepice na obwody głosowania.pdf (59,69KB)

PDFUchwała Nr 48.395.2014 z 9 października 2014 w sprawie przekazania środków dla Policji.pdf (24,88KB)

PDFUchwała Nr 48.394.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 41.313.2013 Rady Miejskiej.pdf (305,01KB)

PDFUchwała Nr 48.393.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie.pdf (31,22KB)

PDFUchwała Nr 48.392.2014 z 9 października 2014 w sprawie zmian w budżecie.pdf (53,40KB)

PDFUchwała Nr 48.391.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie.pdf (49,58KB)

PDFUchwała Nr 48.390.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie.pdf (33,37KB)

PDFUchwała Nr 48.389.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie.pdf (35,12KB)

PDFUchwała Nr 48.388.2014 z dnia 09.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014r.pdf (60,88KB)

PDFUchwała Nr 48.387.2014 z 9 października 2014 roku dot. rozpatrzenia wezwania do naruszenia prawa.pdf (110,21KB)

PDFUchwała Nr 47.386.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.pdf (59,76KB)

PDFUchwała Nr 47.385.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.pdf (37,44KB)

PDFUchwała Nr 47.384.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 41.313.2013.pdf (333,57KB)

PDFUchwała Nr 47.383.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Krzepice.pdf (21,99KB)

PDFUchwała Nr 47.382.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (48,60KB)

PDFUchwała Nr 47.381.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (48,31KB)

PDFUchwała Nr 47.380.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (31,72KB)

PDFUchwała Nr 47.379.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf (91,10KB)

PDFUchwała Nr 46.378.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (30,83KB)

PDFUchwała Nr 46.377.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie nadania nazw ulic.pdf (69,11KB)

PDFUchwała Nr 46.376.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 40.300.2013.pdf (32,08KB)

PDFUchwała Nr 46.375.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwału Nr 41.313.2013.pdf (312,48KB)

PDFUchwała Nr 46.374.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (58,54KB)

PDFUchwała Nr 46.373.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic.pdf (28,85KB)

PDFUchwała Nr 46.372.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013 rok.pdf (28,47KB)

PDFUchwała Nr 45.371.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (123,46KB)

PDFUchwała Nr 45.370.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (28,15KB)

PDFUchwała Nr 45.369.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzepice.pdf (33,06KB)

 PDFUchwała Nr 45.368.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krzepice nieruchomości w drodze darowizny.pdf (29,07KB)

PDFUchwała Nr 45.367.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawek w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (70,72KB)

PDFUchwała Nr 45.366.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach.pdf (208,95KB)

PDFUchwała Nr 45.365.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury.pdf (22,67KB)

PDFUchwała Nr 45.364.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dot. utworzenia GOK w Krzepicach.pdf (24,87KB)

PDFUchwała Nr 45.363.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2013.pdf (272,23KB)

PDFUchwała Nr 45.362.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminne Biblioteki Publicznej w Krzepicach za 2013 rok.pdf (569,29KB)

PDFUchwała Nr 45.361.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwie Zajączki Pierwsze.pdf (14,85KB)

PDFUchwała Nr 45.360.2014 z dnia 22.05.2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 40.300.2013 RM w Krzepicach z dnia 14.11.2013r w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości.pdf (29,66KB)

PDFUchwała Nr 45.359.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 41.313.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2014-2019.pdf (273,22KB)

PDFUchwała Nr 45.358.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu Gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (20,83KB)

PDFUchwała Nr 45.357.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (87,58KB)

PDFUchwała Nr 45.356.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzepice.pdf (33,18KB)

PDFUchwała Nr 45.355.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (27,00KB)

PDFUchwała Nr 45.354.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian z budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (29,51KB)

PDFUchwała Nr 45.353.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf (46,07KB)

PDFUchwała Nr 45.352.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf (62,32KB)

PDFUchwała Nr 44.351.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwału Nr 40.300.2013.pdf (31,84KB)

PDFUchwała Nr 44.350.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie określenia przystanków autobusowych.pdf (141,25KB)

PDFUchwała Nr 44.349.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wyborach Parlamentarnych.pdf (31,12KB)

PDFUchwała Nr 44.348.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwału Nr 41.314.2013.pdf (24,08KB)

PDFUchwała Nr 44.347.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków funduszu sołeckiego..pdf (22,05KB)

PDFUchwała Nr 44.346.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr.41.313.2013.pdf (353,49KB)

PDFUchwała Nr 44.345.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (94,14KB)

PDFUchwała Nr 44.344.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodników.pdf (25,49KB)

PDFUchwała Nr 43.343.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.pdf (101,08KB)

PDFUchwała Nr 43.342.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej.pdf (59,07KB)

PDFUchwała Nr 43.341.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Krzepice.pdf (885,25KB)

PDFUchwała Nr 43.340.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (84,82KB)

PDFUchwała Nr 43.339.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 24.180.2012 dot. korzystania z przystanków autobusowych.pdf (71,36KB)

PDFUchwała Nr 43.338.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.pdf (132,96KB)

PDFUchwała Nr 43.337.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie dotacji przedmiotowej do ZDKiM w Krzepicach.pdf (17,81KB)

PDFUchwała Nr 43.336.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf (17,20KB)

PDFUchwała Nr 43.335.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie zaciągniecia kredytu.pdf (18,63KB)

PDFUchwała Nr 43.334.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf (17,13KB)

PDFUchwała Nr 43.333.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (59,57KB)

PDFUchwała Nr 43.332.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf (52,86KB)

PDFUchwała Nr 43.331.2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf (66,13KB)

PDFUchwała Nr 42.330.2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dot. programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.pdf (62,65KB)

PDFUchwała Nr 42.329.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia programu Pomoc gminy w zakresie dożywiania.pdf (106,28KB)

PDFUchwała Nr 42.328.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie udzelenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2014 roku.pdf (27,49KB)

PDFUchwała Nr 42.327.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie udzelenia pomocy finansowej dla Powiatu.pdf (23,91KB)

PDFUchwała Nr 42.326.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Zajączki Drugie.pdf (20,86KB)

PDFUchwała Nr 42.325.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie udzelenia dotacji dla OSP w Krzepicach.pdf (20,64KB)

PDFUchwała Nr 42.324.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 41.313.2013.pdf (229,38KB)

PDFUchwała Nr 42.323.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.pdf (22,07KB)

PDFUchwała Nr 42.322.2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie w 2014 roku.pdf (123,33KB)

PDFUchwała Nr 42.321.2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały 36.283.2013.pdf (29,48KB)

nowa podstrona, dodana 2014-01-23 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2014-01-23