Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty 2014 rok

dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 42.322.2014  16 stycznia
    2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2014 roku  22 stycznia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 42.323.2014  16 stycznia 
      2014
 w sprawie zmian w budżecie KRZEPICE w 2014 roku  22 stycznia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                            Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 42.329.2014  16 stycznia
      2014
 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie  dożywiania" na
lata 2014-2020
 27 stycznia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 42.330.2014  16 stycznia
       2014

 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014-2020

 22 stycznia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 43.333.2014

 27 lutego
2014

 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  7 marca 2014 r.

 

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 43.339.2014  27 lutego
2014
 w sprawie zmiany uchwały Nr 24.180.2012 z dnia 20.09.2012 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z
przystanków komunikacyjnych których właścicielem i zarządzającym
jest Gmina Krzepice
 7 marca 2014 r.

 

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 43.340.2014  27 lutego
2014
 w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych
oczyszczalni ściekó na terenie Miasta i Gminy Krzepice
 7 marca 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 43.341.2014  27 lutego
2014
 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu
Gminy Krzepice
 7 marca 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 44.345.2014  27 marca
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2014 roku  3 kwietnia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 44.349.2014  27 marca
2014
 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach
do Parlamentu Europejskiego
 3 kwietnia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 44.350.2014  27 marca
2014
 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych,których
właścicelem i zarządzającym jest Gmina Krzepice
 3 kwietnia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 44.351.2014  27 marca
2014
 w sprawie zmiany uchwały Nr 40.300.2013 Rady Miejskiej
w Krzepicach z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie poboru
łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku
leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa
i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2014 roku
 3 kwietnia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 45.353.2014

 22 maja
2014

 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  28 maja 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 45.354.2014

 22 maja
2014

 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  28 maja 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 45.355.2014  22 maja
2014
 w sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  28 maja 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 45.356.2014  22 maja
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  28 maja 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 45.357.2014  22 maja
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  28 maja 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 45.360.2014  22 maja
2014
 w sprawie zmiany uchwały Nr 40.300.2013 Rady Miejskiej
w Krzepicach z dnia 14.11.2013 r. w sprawie poboru łącznego
zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, podatku leśnego,
oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia
wynagrodzenia dla inkasentów w 2014 roku
 28 maja 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 45. 364.2014  22 maja
2014
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/348/2005 Rady Miejskiej
w Krzepicach z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie
utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach i nadanie jej statutu
 28 maja 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 45.366.2014  22 maja
2014
 w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach  28 maja 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 45.367.2014  22 maja
2014
 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli n ieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych na terenie Gminy Krzepice
 28 maja 2014 r.

 

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 45. 371.2014  22 maja
2014
 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych
 22 maja 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 46. 374.2014  23 czerwca
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  26 czerwca 2014 r.

 

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 46.376.2014  23 czerwca
2014
 w sprawie zmiany uchwały Nr 40.300.2013 Rady Miejskiej
w Krzepicach z dnia 14.11.2013 roku w sprawie poboru łącznego
zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego
oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia
wynagrodzenia dla inkasentów w 2014 roku
  26 czerwca 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 46.377.2014  23 czerwca
2014
 w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Krzepicach  26 czerwca 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 47.380.2014  31 lipca
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  5 sierpnia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 47.381.2014  31 lipca
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  5 sierpnia 2014 r.

 

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 47.382.2014  31 lipca
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  5 sierpnia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 47.386.2014  31 lipca
2014
 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody  1 sierpnia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 48.388.2014  9 października
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  15 października 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 48.389.2014  9 października
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  15 października 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 48.390.2014  9 października
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  15 października 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 48.391.2014  9 października
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  15 października 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 48.392.2014

 9 października
2014

 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  15 października 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 48.393.2014  9 października
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  15 października 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 48.396.2014  9 października
2014
 w sprawie zmiany uchwały Nr 29.222.2013 Rady Miejskiej
w Krzepicachw sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe
obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych
 15 października 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 48.397.2014  9 października
2014
 w sprawie zmiany uchwały Nr 25.192.2012 Rady Miejskiej
w Krzepicach w sprawie podziału Gminy Krzepice na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
 15 października 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 48.398.2014

 9 października
2014

 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzzielnic oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 15 października 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 48.399.2014  9 października
2014
 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu admin istracji publicznej
polegających na przyznaniu dodatku energetycznego
 15 października 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 49.402.2014  20 listopada
2014
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
na 2015 rok oraz poboru tego podatku
 25 listopada 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 49.403.2014  20 listopada
2014
 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy w 2015 roku
 25 listopada 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 49. 404.2014  20 listopada
2014
 w sprawie podatku od środków transportowych
na rok 2015
 26 listopada 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 49.405.2014  20 listopada
2014
 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego
podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od
nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia
wynagrodzenia dla inkasentów w 2015 roku
 25 listopada 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 1.009.2014  27 listopada
2014
w sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  4 grudnia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 1.010.2014  27 listopada
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  4 grudnia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 2.012.2014  18 grudnia
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  23 grudnia  2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 2.013.2014  18 grudnia
2014
w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  23 grudnia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 2.014.2014  18 grudnia
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  23 grudnia  2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 2.015.2014  18 grudnia
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  23 grudnia  2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 2.016.2014  18 grudnia
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy  Krzepice w 2014 roku  23 grudnia  2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 2.017.2014  18 grudnia
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  23 grudnia  2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 2.018.2014  18 grudnia
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  23 grudnia  2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 2.019.2014  18 grudnia
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  23 grudnia  2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 2.020.2014  18 grudnia
2014
 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku  23 grudnia  2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 2.022.2014  18 grudnia
2014
 w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz
zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie gminy Krzepice
 23 grudnia 2014 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 3.028.2014  30 grudnia
2014
 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok  8 stycznia 2015 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                    Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

3.031.2014  30 grudnia
2014
w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej
oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie gminy Krzepice
 8 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2014-01-23