Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.174 Ogłoszony: 07.01.2022 Uchwała nr 36.280.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.173 Ogłoszony: 07.01.2022 Uchwała nr 36.279.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.8415 Ogłoszony: 21.12.2021 Uchwała nr 35.276.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7453 Ogłoszony: 29.11.2021 Uchwała nr 34.271.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7452 Ogłoszony: 29.11.2021 Uchwała nr 34.270.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7451 Ogłoszony: 29.11.2021 Uchwała nr 34.269.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 17.148.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7450 Ogłoszony: 29.11.2021 Uchwała nr 34.268.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7449 Ogłoszony: 29.11.2021 Uchwała nr 34.267.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7448 Ogłoszony: 29.11.2021 Uchwała nr 34.262.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7447 Ogłoszony: 29.11.2021 Uchwała nr 34.261.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2022

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7446 Ogłoszony: 29.11.2021 Uchwała nr 34.260.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7445 Ogłoszony: 29.11.2021 Uchwała nr 34.259.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7444 Ogłoszony: 29.11.2021 Uchwała nr 34.258.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7239 Ogłoszony: 15.11.2021 Uchwała nr 33.256.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.6465 Ogłoszony: 11.10.2021 Uchwała nr 32.255.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej Uchwałą Nr 22.187.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.6464 Ogłoszony: 11.10.2021 Uchwała nr 32.250.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.5680 Ogłoszony: 03.09.2021 Uchwała nr 31.249.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29.235.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.5679 Ogłoszony: 03.09.2021 Uchwała nr 31.248.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.5678 Ogłoszony: 03.09.2021 Uchwała nr 31.246.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2021/2022

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.5677 Ogłoszony: 03.09.2021 Uchwała nr 31.243.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.5038 Ogłoszony: 21.07.2021 Sprawozdanie Burmistrza Krzepic z dnia 2 marca 2021 r. z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2020 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.4957 Ogłoszony: 09.07.2021 Uchwała nr 29.237.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.4956 Ogłoszony: 09.07.2021 Uchwała nr 29.236.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.4955 Ogłoszony: 09.07.2021 Uchwała nr 29.235.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.4954 Ogłoszony: 09.07.2021 Uchwała nr 29.234.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.4953 Ogłoszony: 09.07.2021 Uchwała nr 29.233.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.4952 Ogłoszony: 09.07.2021 Uchwała nr 29.230.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.4951 Ogłoszony: 09.07.2021 Uchwała nr 29.229.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa 52 garaży w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.4950 Ogłoszony: 09.07.2021 Uchwała nr 29.228.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.3944 Ogłoszony: 04.06.2021 Uchwała nr 28.226.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa 52 garaży w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.3943 Ogłoszony: 04.06.2021 Uchwała nr 28.225.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.3942 Ogłoszony: 04.06.2021 Uchwała nr 28.224.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.3053 Ogłoszony: 30.04.2021 Uchwała nr 27.222.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.3052 Ogłoszony: 30.04.2021 Uchwała nr 27.215.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.3051 Ogłoszony: 30.04.2021 Uchwała nr 27.214.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.2705 Ogłoszony: 12.04.2021 Uchwała nr 26.212.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.2064 Ogłoszony: 26.03.2021 Uchwała nr 25.206.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.2063 Ogłoszony: 26.03.2021 Uchwała nr 25.205.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.2062 Ogłoszony: 26.03.2021 Uchwała nr 25.204.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.2061 Ogłoszony: 26.03.2021 Uchwała nr 25.203.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.2060 Ogłoszony: 26.03.2021 Uchwała nr 25.200.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 10.089.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.2059 Ogłoszony: 26.03.2021 Uchwała nr 25.197.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.669 Ogłoszony: 28.01.2021 Uchwała nr 24.195.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice