Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krzepicach

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krzepicach, w drugiej linii zabudowy ulicy Księdza Muznerowskiego.

 

Przetargi odbędą się w dniu 7 stycznia 2020 roku w drodze publicznej licytacji, w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska13, 42-160 Krzepice, którymi objęto sprzedaż następujących nieruchomości:

 

Przetarg nr I – godz. 9:00

Nieruchomość niezabudowana położona w Krzepicach, zapisana w ewidencji gruntów jako działka nr 2828/13 o pow. 0,1005 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00032408/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej. Najbliższe media znajdują się w ulicy Jasnej, do której przylega przedmiotowa nieruchomość. Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Działka może być zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym w niezbędną infrastrukturę.

Cena wywoławcza – 48.500,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23%, tj. 11.155,00 złotych

Wadium wynosi 5,000,00 złotych

Przetarg nr II – godz. 9:45

Nieruchomości niezabudowane położone w Krzepicach, zapisane jako działki nr 2827/12 i 2828/12 o pow. 0,1003 ha, dla których urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00032408/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej. Nieruchomość nie jest urządzona w żadne media. Najbliższe dostępne media znajdują się w odległości ok. 30 m. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Działka może być zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym w niezbędną infrastrukturę.

Cena wywoławcza – 48.400,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23%, tj. 11.132,00 złotych

Wadium wynosi 5,000,00 złotych

Przetarg nr III – godz.: 10:30

Nieruchomość niezabudowana położona w Krzepicach, zapisana jako działka nr 2827/11 o pow. 0,0999 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00032408/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Nieruchomość w kształcie prostokąta, położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej. Nieruchomość nie jest urządzona w żadne media. Najbliższe dostępne media znajdują się w odległości ok. 50 m. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Działka może być zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym oraz garażowym w niezbędną infrastrukturę.

Cena wywoławcza – 48.200,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23%, tj. 11.086,00 złotych

Wadium wynosi 5,000,00 złotych

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami – brak wpisów w księdze wieczystej.

Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, do dnia 03 stycznia 2020 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002”.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej netto, w wysokości ustalonej w regulaminie przetargu. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwiania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu
w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, pok. nr 11, tel. (34) 317-51-72 wew. 31.

 

Krzepice, 28 listopada 2019 roku

E. Wydmuch