Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246.

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 60 m2 położonego

w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku o godz. 10:00

 

Lokal użytkowy składa się z 2 pomieszczeń oraz pokoju socjalnego.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi w stosunku miesięcznym 13,00 zł netto za 1 m2 + podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%.

Wadium w wysokości 1 000,00 złotych.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 9 grudnia 2019 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium może być wniesione w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto BS Krzepice 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za wynajęcie lokalu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w pokoju nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, zgodnie z regulaminem przetargu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 0050.152.2019 Burmistrza Krzepic z dnia 7 listopada 2019 roku. Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy najmu ponosi Najemca.

 

Informacje dot. powyższego lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w pokoju nr 11, tel. (34) 31-75-172 wew. 31.

 

 

Krzepice, dnia 7 listopada 2019 r.