Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty 2019 rok.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.485 Ogłoszony: 14.01.2020 Uchwała nr 14.119.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2019/2020

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.484 Ogłoszony: 14.01.2020 Uchwała nr 14.111.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gmina na 2020 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.483 Ogłoszony: 14.01.2020 Uchwała nr 14.110.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.8070 Ogłoszony: 02.12.2019 Uchwała nr 13.108.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.8069 Ogłoszony: 02.12.2019 Uchwała nr 13.107.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.8068 Ogłoszony: 02.12.2019 Uchwała nr 13.106.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2020

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.8067 Ogłoszony: 02.12.2019 Uchwała nr 13.105.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2020 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.8066 Ogłoszony: 02.12.2019 Uchwała nr 13.104.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.8065 Ogłoszony: 02.12.2019 Uchwała nr 13.102.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.8064 Ogłoszony: 02.12.2019 Uchwała nr 13.101.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.7689 Ogłoszony: 14.11.2019 Uchwała nr 12.099.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.6944 Ogłoszony: 16.10.2019 Uchwała nr 11.097.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.6486 Ogłoszony: 30.09.2019 Uchwała nr 10.096.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9.097.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.6485 Ogłoszony: 30.09.2019 Uchwała nr 10. 091.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.6484 Ogłoszony: 30.09.2019 Uchwała nr 10.090.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.6483 Ogłoszony: 30.09.2019 Uchwała nr 10.089.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.5622 Ogłoszony: 19.08.2019 Uchwała nr 9.086.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.5621 Ogłoszony: 19.08.2019 Uchwała nr 9.083.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie statutu gminy

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.5610 Ogłoszony: 16.08.2019 Uchwała nr 9.081.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.5609 Ogłoszony: 16.08.2019 Uchwała nr 9.080.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.5620 Ogłoszony: 19.08.2019 Uchwała nr 9.077.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.5619 Ogłoszony: 19.08.2019 Uchwała nr 9.076.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.5485 Ogłoszony: 05.08.2019 Uchwała nr 8.075.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4379 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.068.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Miasta i Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4378 Ogłoszony: 12.06.2019  Uchwała nr 6.067.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie statutu gminy

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4377 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.061.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4376 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.060.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4375 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.059.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4374 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.058.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4373 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.057.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4372 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.056.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.3167 Ogłoszony: 15.04.2019 Uchwała nr 5.050.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.3166 Ogłoszony: 15.04.2019 Uchwała nr 5.046.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.3165 Ogłoszony: 15.04.2019 Uchwała nr 5.040.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.941 Ogłoszony: 04.02.2019 Uchwała nr 4.035.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.940 Ogłoszony: 04.02.2019 Uchwała nr 4.033.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.939 Ogłoszony: 04.02.2019 Uchwała nr 4.032.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019