Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.

PDFUchwała nr 1.001.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf (84,19KB)
PDFUchwała nr 1.002.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf (83,77KB)
PDFUchwała nr 1.003.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf (37,50KB)
PDFUchwała nr 1.004.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (38,44KB)
PDFUchwała nr 1.005.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów , Handlu i Usług.pdf (51,59KB)
PDFUchwała nr 1.006.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty,Kultury,Sportu,Turystyki,Zdrowia.pdf (51,87KB)
PDFUchwała nr 1.007.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.pdf (52,81KB)
PDFUchwała nr 1.008.2018 z 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.pdf (52,03KB)
PDFUchwała nr 2.009.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.pdf (109,86KB)

PDFUchwała nr 2.010.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obniżenia podatku rolnego.pdf (54,32KB)

PDFUchwała nr 2.011.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok.pdf (155,86KB)
PDFUchwała nr 2.012.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów.pdf (86,62KB)
PDFUchwała nr 2.014.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf (86,26KB)
PDFUchwała nr 2.015.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statusu Gminy Krzepice.pdf (57,80KB)
PDFUchwała nr 3.016.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku.pdf (215,69KB)
PDFUchwała nr 3.017.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.pdf (946,40KB)
PDFUchwała nr 3.018.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.pdf (1,32MB)
PDFUchwała nr 3.019.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice 2019-2026.pdf (1,18MB)
PDFUchwała nr 3.020.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.pdf (467,61KB)
PDFUchwała nr 3.021.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.pdf (281,00KB)
PDFUchwała nr 3.022.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf (103,65KB)
PDFUchwała nr 3.023.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy ZOZ w Kłobucku.pdf (31,37KB)
PDFUchwała nr 3.024.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok.pdf (178,35KB)
PDFUchwała nr 3.025.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie poboru zobowiązania pieniężnego podatków w drodze inkasa i ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów.pdf (61,65KB)
PDFUchwała nr 3.026.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. podatków od środków transportowych na 2019 rok.pdf (56,64KB)
 

 

 

PDFUchwała nr 33.313.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze strony Burmistrza.pdf (110,24KB)
PDFUchwała nr 33.314.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków z rozliczenia podatku od towarów i usług.pdf (155,51KB)
PDFUchwała nr 33.315.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat instrumentem płatniczym.pdf (52,92KB)
PDFUchwała nr 33.316.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. poborów zobowiązań pieniężnych w drodze inkasa.pdf (67,33KB)
PDFUchwała nr 33.317.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf (332,13KB)
PDFUchwała nr 33.318.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.pdf (834,54KB)
PDFUchwała nr 33.319.2018 z 20 lutego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf (61,29KB)
PDFUchwała nr 33.320.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu, oraz spłatę kredytów.pdf (62,88KB)
PDFUchwała nr 33.321.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody.pdf (64,51KB)
PDFUchwała nr 33.322.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Programu Profilaktyki Alkoholowej.pdf (95,62KB)
PDFUchwała nr 33.323.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.pdf (84,23KB)
PDFUchwała nr 33.324.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (312,72KB)
PDFUchwała nr 33.325.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (69,17KB)
PDFUchwała nr 33.326.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych.pdf (40,25KB)
PDFUchwała nr 33.327.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisjii rewizyjnej na 2018 rok.pdf (73,25KB)
PDFUchwała nr 33.328.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.pdf (272,61KB)
PDFUchwała nr 34.329.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (441,17KB)
PDFUchwała nr 34.330.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (889,35KB)
PDFUchwała nr 34.331.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf (53,35KB)
PDFUchwała nr 34.332.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf (56,93KB)
PDFUchwała nr 34.333.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf (55,22KB)
PDFUchwała nr 34.334.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Krzepicach.pdf (527,43KB)
PDFUchwała nr 34.335.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.pdf (680,21KB)
PDFUchwała nr 34.336.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Krzepice na okręgi wyborcze.pdf (128,43KB)
PDFUchwała nr 34.337.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania.pdf (142,82KB)
PDFUchwała nr 34.338.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie Programu Opieki nad bezdomnymi zwierzętami.pdf (255,08KB)
PDFUchwała nr 34.339.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf (68,66KB)
PDFUchwała nr 34.340.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf (69,94KB)
PDFUchwała nr 34.341.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf (68,37KB)
PDFUchwała nr 34.342.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf (67,99KB)
PDFUchwała nr 34.343.2018 z 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu umowy dzierżawy.pdf (76,65KB)
PDFUchwała nr 35.344.2018 z 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE.pdf (76,80KB)
PDFUchwała nr 36.345.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (2,51MB)
PDFUchwała nr 36.346.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.pdf (8,94MB)
PDFUchwała nr 36.347.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf (24,76KB)
PDFUchwała nr 36.348.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dot. rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK.pdf (20,67KB)
PDFUchwała nr 36.349.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dot. sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.pdf (20,42KB)
PDFUchwała nr 36.350.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji do opracowania zmian Statutu.pdf (16,02KB)
PDFUchwała nr 36.351.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.pdf (31,51KB)
PDFUchwała nr 36.352.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic.pdf (83,63KB)
PDFUchwała nr 36.353.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf (34,44KB)
PDFUchwała nr 36.354.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości objętych granicami KSSE.pdf (48,36KB)
PDFUchwała nr 36.355.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.pdf (36,57KB)
PDFUchwała nr 37.356.2018 z 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf (249,12KB)
PDFUchwała nr 37.357.2018 z 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (951,49KB)
PDFUchwała nr 37.358.2018 z 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf (180,20KB)
PDFUchwała nr 37.359.2018 z 14 czerwca 2018 roku w sprawie sposobu i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (303,38KB)
PDFUchwała nr 37.360.2018 z 14 czerwca 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (852,54KB)
PDFUchwała nr 37.361.2018 z 14 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty.pdf (124,95KB)
PDFUchwała nr 38.362.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok.pdf (65,74KB)
PDFUchwała nr 38.363.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2017 rok.pdf (66,89KB)
PDFUchwała nr 38.364.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf (251,15KB)
PDFUchwała nr 38.365.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.pdf (737,14KB)
PDFUchwała nr 38.366.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf (104,22KB)
PDFUchwała nr 38.367.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (853,59KB)
PDFUchwała nr 38.368.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.pdf (227,64KB)
PDFUchwała nr 39.369.2018 z 10 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (429,56KB)
PDFUchwała nr 39.370.2018 z 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 26.240.2017 RM Krzepice z 21.02.2017 w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf (31,20KB)
PDFUchwała nr 40.371.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (275,36KB)
PDFUchwała nr 40.372.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (182,02KB)
PDFUchwała nr 40.373.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf (53,92KB)
PDFUchwała nr 40.374.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na działania ze środków pochodzących z UE.pdf (67,75KB)
PDFUchwała nr 40.375.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.pdf (928,32KB)
PDFUchwała nr 40.376.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. podziału gminy na okręgi wyborcze.pdf (45,98KB)
PDFUchwała nr 40.377.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. podziału Gminy Krzepice na obwody głosowania.pdf (44,06KB)
PDFUchwała nr 40.378.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach.pdf (68,99KB)
PDFUchwała nr 40.379.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.pdf (72,79KB)
PDFUchwała nr 40.380.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie ustalenia max. liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (76,28KB)
PDFUchwała nr 40.381.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.pdf (411,47KB)
PDFUchwała nr 40.382.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice.pdf (70,17KB)
PDFUchwała nr 40.383.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydłużenie umowy dzierżawy.pdf (76,34KB)
PDFUchwała nr 40.384.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (79,29KB)
PDFUchwała nr 40.385.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.pdf (79,84KB)
PDFUchwała nr 40.386.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.pdf (81,50KB)
PDFUchwała nr 40.387.2018 z 11 września 2018 w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy finasowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf (54,33KB)
PDFUchwała nr 41.388.2018 z 21 września 2018r w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf (30,00KB)
PDFUchwała nr 41.389.2018 z 21 wrzesnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 40.374.2018 RM w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.pdf (26,89KB)
PDFUchwała nr 42.390.2018 z 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy..pdf (247,08KB)
PDFUchwała nr 42.3912018 z 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (713,32KB)
PDFUchwała nr 42.392.2018 z 18 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krzepice.pdf (227,68KB)
PDFUchwała nr 42.393.2018 z 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf (72,19KB)
PDFUchwała nr 42.394.2018 z 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu.pdf (55,17KB)