Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty 2018 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.292 Ogłoszony: 10.01.2019 Uchwała nr 3.026.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.291 Ogłoszony: 10.01.2019 Uchwała nr 3.025.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.290 Ogłoszony: 10.01.2019 Uchwała nr 3.022.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.289 Ogłoszony: 10.01.2019 Uchwała nr 3.018.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.288 Ogłoszony: 10.01.2019 Uchwała nr 3.016.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.7820 Ogłoszony: 11.12.2018 Uchwała nr 2.015.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.7819 Ogłoszony: 11.12.2018 Uchwała nr 2.013.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.7818 Ogłoszony: 11.12.2018 Uchwała nr 2.012.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.7817 Ogłoszony: 11.12.2018 Uchwała nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.7816 Ogłoszony: 11.12.2018 Uchwała nr 2.010.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.7815 Ogłoszony: 11.12.2018 Uchwała nr 2.009.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz poboru tego podatku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.6536 Ogłoszony: 23.10.2018 Uchwała nr 42.392.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.6535 Ogłoszony: 23.10.2018 Uchwała nr 42.390.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.5795 Ogłoszony: 21.09.2018 Uchwała nr 41.388.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.5654 Ogłoszony: 14.09.2018 Uchwała nr 40.380.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.5653 Ogłoszony: 14.09.2018 Uchwała nr 40.379.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzepice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.5652 Ogłoszony: 14.09.2018 Uchwała nr 40.378.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.5651 Ogłoszony: 14.09.2018 Uchwała nr 40.377.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 34.337.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Krzepice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.5650 Ogłoszony: 14.09.2018 Uchwała nr 40.376.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 34.336.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Krzepice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.5649 Ogłoszony: 14.09.2018 Uchwała nr 40.372.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.5648 Ogłoszony: 14.09.2018 Uchwała nr 40.371.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.4451 Ogłoszony: 06.07.2018 Uchwała nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.4450 Ogłoszony: 06.07.2018 Uchwała nr 38.367.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 37.360.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.4449 Ogłoszony: 06.07.2018 Uchwała nr 38.364.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.3909 Ogłoszony: 19.06.2018 Uchwała nr 37.361.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.3908 Ogłoszony: 19.06.2018 Uchwała nr 37.360.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.3907 Ogłoszony: 19.06.2018 Uchwała nr 37.359.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.3906 Ogłoszony: 19.06.2018 Uchwała nr 37.358.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16.169.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.3905 Ogłoszony: 19.06.2018 Uchwała nr 37.356.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.3393 Ogłoszony: 24.05.2018 Uchwała nr 36.352.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Krzepicach

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.3394 Ogłoszony: 24.05.2018 Uchwała nr 36.345.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.2666 Ogłoszony: 16.04.2018 Uchwała nr 35.344.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.2167 Ogłoszony: 04.04.2018 Uchwała nr 34.337.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.2166 Ogłoszony: 04.04.2018 Uchwała nr 34.336.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzepice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.2168 Ogłoszony: 04.04.2018 Uchwała nr 34.329.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.1134 Ogłoszony: 23.02.2018 Uchwała nr 33.326.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.1133 Ogłoszony: 23.02.2018 Uchwała nr 33.325.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.1132 Ogłoszony: 23.02.2018 Uchwała nr 33.317.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.1131 Ogłoszony: 23.02.2018 Uchwała nr 33.316.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31.282.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2018 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.1130 Ogłoszony: 23.02.2018  Uchwała nr 33.315.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Krzepice instrumentem płatniczym