Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 1. Zamawiający : Gmina Krzepice

  ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

  REGON – 15 13 98 296, NIP 574-20-54-873

  tel./fax 34 31-75-172

  e-mail:

  Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamówienie poniżej 30 000 euro

 

 1. Przedmiot i zakres zamówienia.

  Udrożnienie rowu melioracyjnego na długości 860 mb na działce o nr ewid. 1221 – obręb Kuźniczka, ul. Wieluńska.

 2. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie oceny stanu faktycznego rowów.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego do posiadanych środków finansowych.

 

 1. Wynagrodzenie

  Cenę ofertową należy podać za 1 mb brutto.

 

 1. Termin realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2017 roku.

  Kryterium wyboru oferty – najniższa cena

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

  Ofertę należy przesłać pocztą, poprzez e-mail lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach ul. Częstochowska 13, pok. Nr 3 do dnia 14 kwietnia 2017 roku do godz.14.00.  


  Burmistrz

Krystian Kotynia

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2017
  przez: Katarzyna Eliasińska-Pop
 • opublikowano:
  07-04-2017 11:20
  przez: Katarzyna Eliasińska-Pop
 • zmodyfikowano:
  07-04-2017 11:26
  przez: Katarzyna Eliasińska-Pop
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 3825
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl