Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina

Strona archiwalna

 

Krzepice, 31 marca 2017 roku

 

GKR.6733.002.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 17 marca 2017 roku na wniosek Pana Jacka Malmur, ul. Powstańców Śl. 42A, 42-700 Sadów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi na odcinku od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Częstochowskiej na długości 36 m w celu geometrii osi drogi i skrzyżowania, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 2632,2633 i 2634 położonych w Krzepicach.

 

 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7. dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-04-2017
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  03-04-2017 09:31
  przez: Krystyna Chęcińska
 • zmodyfikowano:
  03-04-2017 09:35
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 883
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl