Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ KRZEPIC OGŁASZA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

Przeznacza się do wynajęcia na okres 5 lat lokal użytkowy znajdujący się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Dankowicach Drugich 30 , 42-160 Krzepice.

1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym
w Dankowicach Drugich 30, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 906, obręb Dankowice
opisanej w księdze wieczystej Nr CZ2C /00040568/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 9,83 m2.

3. Opis przedmiotu najmu: Lokal użytkowy zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku szkoły.

4. Termin zagospodarowania: od dnia obowiązywania umowy najmu.

5. Wysokość opłaty z tytułu najmu: Czynsz za wynajem lokalu ustala się na kwotę 100 zł netto w stosunku miesięcznym.

Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca jest zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, objęte odrębnymi umowami.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie określonym w fakturze wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi umowami.

6. Zasady aktualizacji opłaty: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za pisemnym poinformowaniem.

Zmiana wysokości czynszu najmu dokonywana będzie w formie aneksu do umowy.

7. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości :
ustala się od 29 marca 2017 do 19 kwietnia 2017 roku.

29 marca 2017 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-03-2017
  przez: Katarzyna Eliasińska-Pop
 • opublikowano:
  29-03-2017 11:51
  przez: Katarzyna Eliasińska-Pop
 • zmodyfikowano:
  29-03-2017 11:54
  przez: Katarzyna Eliasińska-Pop
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 1843
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl