Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu..pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc

DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór Umowy.pdf
DOCZał. Nr 9 Wykaz urządzeń oferowanych.doc
DOCZał. Nr 10 Harmonogram rzeczowy - finansowy.doc

Dokumentacja Projektowa

Projekt budowlany:

ZIPTOM I - PZT.zip
ZIPTOM II - CZĘŚĆ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA.zip
ZIPTOM III - CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-SANITARNA.zip

ZIPTOM IV - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.zip

Projekt wykonawczy:

ZIPCZĘŚĆ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA.zip
ZIPCZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-SANITARNA.zip
ZIPCZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA.zip
ZIPCZĘŚĆ ZASILANIE ENERGETYCZNE.zip

Przedmiary robót:

PDFKRZEPICE PRZEDMIAR BUDOWLANKA.pdf
PDFKRZEPICE PRZEDMIAR PZT.pdf
PDFPrzedmiar robót - SUW Krzepice - cz. tech-san.pdf
PDFPrzedmiar Robót - SUW Krzepice - elektryka i AKPiA.pdf
PDFPrzedmiar Robót - Stacja Trafo.pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:

PDFSTWIORB.pdf
PYTANIA i ODPOWIEDZI, ZMIANY W SIWZ

PDFPytania i odpowiedzi, zmiany w SIWZ.PDF
DOCZał. Nr 1 formularz oferty -po zmianie.doc
DOCZał. Nr 9 Wykaz urządzeń oferowanych - po zmianie.doc

ZMIANY W OGŁOSZENIU

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF

ZMIANA W SIWZ
PDFZmiana w SIWZ.PDF

Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Unieważnienie postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.PDF
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2017
  przez: Janusz Kopacz
 • opublikowano:
  24-03-2017 14:27
  przez: Bożena Kostrubiec
 • zmodyfikowano:
  21-04-2017 13:10
  przez: Bożena Kostrubiec
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach
  odwiedzin: 2294
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl