Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego

Strona archiwalna

 

Krzepice, 13 marca 2017 roku

 

GKR.6733.001.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778, ze zmianami) oraz art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a s i ę, że w dniu 01 marca 2017 roku na wniosek Pana Karola Hernackiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3x 1x XRUHAKXS 120 mm2 wraz z budową złącza kablowego SN 15 kV”, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki nr 2473, 2603, 2519, 2520/8 i 2520/5 w Krzepicach – obręb Krzepice.

 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2017
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  13-03-2017 14:21
  przez: Krystyna Chęcińska
 • zmodyfikowano:
  13-03-2017 14:23
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 1071
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl