Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.

PDFUchwała nr 32.312.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku.pdf
PDFUchwała nr 32.311.2017 z 28 grudnia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.pdf
PDFUchwała nr 32.310.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.pdf
PDFUchwała nr 32.309.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenia umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała nr 32.308.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała nr 32.307.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot.utworzenia samorządowej instytucji kultury.pdf

PDFUchwała nr 32.306.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFUchwała nr 32.305.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.pdf

PDFUchwała nr 32.304.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.pdf

PDFUchwała nr 32.303.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 32.302.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFUchwała nr 32.301.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej na 2018 rok.pdf

PDFUchwała nr 31.300.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Sarokrzepicach w 8 letnią Szkołę Podstawowową.pdf
PDFUchwała nr 31.299.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie przekształcenia 6 letniej SP w Zajączkach Drugich w 8 letnią SP w Zajączkach Drugich.pdf
PDFUchwała nr 31.298.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie przekształcenia 6 letniej SP w Zajączkach Pierwszych w 8 letnią SP w Zajączkach Pierwszych.pdf
PDFUchwała nr 31.297.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie przekształcenia 6 letniej SP nr 2 w Krzepicach w 8 letnią SP nr 2 w Krzepicach.pdf
PDFUchwała nr 31.296.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie przekształcenia 6 letniej SP nr 1 w Krzepicach w 8 letnią SP nr 1 w Krzepicach.pdf
PDFUzasadnienie do uchwał nr 31.296-300.2017 dot. przekształcenie szkół.pdf
PDFUchwała nr 31.295.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 31.294.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnościa Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 31.293.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości bedącej własnością Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 31.292.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 31.291.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 31.290.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie odstapienia od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała nr 31.289.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała nr 31.288.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała nr 31.287.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i wydłużenie umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała nr 31.286.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała Nr 31.285.2017 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023.pdf
PDFUchwała nr 31.284.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 31.283.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 31.282.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa w 2018 r.pdf
PDFUchwała nr 31.281.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok.pdf
PDFUchwała nr 31.280.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018.pdf
PDFUchwała nr 31.279.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.pdf

PDFUchwała nr 30.278.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr 30.277.2017 z 12 września w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 30.276.2017 z 12 września 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego.pdf
PDFUchwała nr 30.275.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.pdf
PDFUchwała nr 30.274.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia dot. Strategii RIT.pdf
PDFUchwała nr 30.273.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf
PDFUchwała nr 30.272.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.pdf
PDFUchwała nr 30.271.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Parchowo.pdf
PDFUchwała nr 30.270.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie zaciągniecia kredytu na pokrycie planowanego deficytu.pdf
PDFUchwała nr 30.269.2017 z 12 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały 27.246.2017 dot. zarządzania drogami publicznymi.pdf

PDFUchwała nr 30.268.2017 z 12 września 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 29.267.2017 z 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.pdf
PDFUchwała nr 29.266.2017 z 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku.pdf
PDFUchwała nr 29.265.2017 z 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.pdf
PDFUchwała nr 29.264.2017 z 27 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2016 rok.pdf
PDFUchwała nr 29.263.2017 z 27 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok.pdf
PDFUchwała nr 28.262.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała nr 28.261.2017 roku z 23 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy.pdf
PDFUchwała nr 28.260.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 28.259.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.pdf
PDFUchwała nr 28.258.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Bibliotekiu Publicznej.pdf
PDFUchwała nr 28.257.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf
PDFUchwała nr 28.256.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf
PDFUchwała nr 28.255.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie zmian uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała nr 28.254.2017 z 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 27.253.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.pdf
PDFUchwała nr 27.252.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu.pdf
PDFUchwała nr 27.251.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 27.250.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 27.249.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia statutu M-GOPS.pdf
PDFUchwała nr 27.248.2017 z 28 marca w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf
PDFUchwała nr 27.247.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDFUchwała nr 27.246.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu zarządzania drogami.pdf
PDFUchwała nr 27.245.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała nr 27.244.2017 z 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.pdf
PDFUchwała nr 26.243.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 r.pdf
PDFUchwała nr 26.242.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 r.pdf
PDFUchwała nr 26.241.2017 z 21 lutego 2017 r w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
PDFUchwała nr 26.240.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf
PDFUchwała nr 26.239.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie stawek dotacji dla ZDKiM w Krzepicach.pdf
PDFUchwała nr 26.238.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.pdf
PDFUchwała nr 26.237.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf
PDFUchwała nr 26.236.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf
PDFUchwała nr 26.235.2017 z 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustraju szkolnego.pdf
PDFUchwała nr 25.234.2017 z 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku.pdf
PDFUchwała nr 25.233.2017 z 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot. budżetu gminy na 2017 rok.pdf