Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG

Polska jest krajem, który posiada najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej – normy dla rakotwórczego benzo(a)pirenu są przekraczane w skali kraju o 500 procent!

W dniu 29 grudnia 2016 roku Gmina Krzepice zgłosiła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach chęć udziału w projekcie INFO-SMOG, którego celem będzie czynne kształtowanie świadomości mieszkańców o stanie powietrza oraz uzupełnienie/wzbogacenie istniejącego i funkcjonującego systemu informowania społeczeństwa o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Projektem zostanie objęty cały obszar województwa śląskiego. W ramach współpracy gminy zyskają zwiększony dostęp do informacji o stanie obecnym i przewidywanych stężeniach substancji szkodliwych na swoim terenie poprzez montaż interaktywnych ekranów co pozwoli na szeroki odbiór społeczny.

W ramach projektu zostanie również przygotowane narzędzie umożliwiające prezentowanie danych o stanie powietrza dla mieszkańców gminy, które zostanie dołączone do istniejącej strony internetowej Gminy Krzepice a mieszkańcy również będą mogli aktywnie uczestniczyć w projekcie zaopatrując się w miniaturowe urządzenia pomiarowe, z którego dane przekazywane będą na serwer projektu i zamieszczane na społecznej mapie zanieczyszczeń przyczyniając się do uszczegółowienia informacji z danego obszaru. Aktywna postawa mieszkańców pozwoli zwiększyć ilość punktów pomiarowych, wpływając jednocześnie na dokładność prognozy stanu zanieczyszczenia powietrza w danej lokalizacji.