Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG

Polska jest krajem, który posiada najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej – normy dla rakotwórczego benzo(a)pirenu są przekraczane w skali kraju o 500 procent!

W dniu 29 grudnia 2016 roku Gmina Krzepice zgłosiła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach chęć udziału w projekcie INFO-SMOG, którego celem będzie czynne kształtowanie świadomości mieszkańców o stanie powietrza oraz uzupełnienie/wzbogacenie istniejącego i funkcjonującego systemu informowania społeczeństwa o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Projektem zostanie objęty cały obszar województwa śląskiego. W ramach współpracy gminy zyskają zwiększony dostęp do informacji o stanie obecnym i przewidywanych stężeniach substancji szkodliwych na swoim terenie poprzez montaż interaktywnych ekranów co pozwoli na szeroki odbiór społeczny.

W ramach projektu zostanie również przygotowane narzędzie umożliwiające prezentowanie danych o stanie powietrza dla mieszkańców gminy, które zostanie dołączone do istniejącej strony internetowej Gminy Krzepice a mieszkańcy również będą mogli aktywnie uczestniczyć w projekcie zaopatrując się w miniaturowe urządzenia pomiarowe, z którego dane przekazywane będą na serwer projektu i zamieszczane na społecznej mapie zanieczyszczeń przyczyniając się do uszczegółowienia informacji z danego obszaru. Aktywna postawa mieszkańców pozwoli zwiększyć ilość punktów pomiarowych, wpływając jednocześnie na dokładność prognozy stanu zanieczyszczenia powietrza w danej lokalizacji.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2016
  przez: Katarzyna Eliasińska-Pop
 • opublikowano:
  30-12-2016 10:52
  przez: Katarzyna Eliasińska-Pop
 • zmodyfikowano:
  30-12-2016 10:54
  przez: Katarzyna Eliasińska-Pop
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 4381
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl