Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Zaproszenie do składania ofert na zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej i przy ulicy Bursztynowej w Krzepicach.
  Data modyfikacji: 03-08-2020 09:17
 2. Oświadczenia majątkowe
  Data modyfikacji: 31-07-2020 13:58
 3. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn."Remont drogi gminnej ulicy Solnej na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Szkolnej w Krzepicach."
  Data modyfikacji: 31-07-2020 09:01
 4. Nabór na stanowisko Inspektora ds Programowania Rozwoju i Finansowania Inwestycji
  Data utworzenia: 30-07-2020 14:14
 5. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data utworzenia: 30-07-2020 11:16
 6. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Adaptacja szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach, ul. Mickiewicza 13/17 na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
  Data modyfikacji: 29-07-2020 07:57
 7. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Zamówień Publicznych
  Data utworzenia: 21-07-2020 15:47
 8. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Obsługi Rady Miejskiej
  Data modyfikacji: 21-07-2020 13:36
 9. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639144S, ul. Młyńska w Starokrzepicach.
  Data modyfikacji: 17-07-2020 11:19
 10. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639145S, ul. Polna w Starokrzepicach.
  Data modyfikacji: 17-07-2020 11:14
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl