Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku

PDFPostanowienie o zwołaniu sesji na dzień 22 marca 2016.pdf
PDFUchwała Nr 158 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Miejksiej w Krzepicach.pdf
PDFUchwała Nr 159 w sprawie przekazania do WSA w Gliwicach skargi Pana Wojciecha Droś na ychwałę Rady Miejskiej Nr 14.144.2015.pdf
PDFUchwała Nr 160 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Wojciecha Droś.pdf
PDFUchwała Nr 161 w sprawie zmiany uc hwały Nr 155.pdf
PDFUchwała Nr 162 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr 164 w sprawie dotacji przedmiotowej da ZDKiM w Krzepicachdotacja dla ZDKiM.pdf
PDFUchwała Nr 165 w sprawie dopłaty do jedenj taryfowej grupy odbiorców usług.pdf
PDFUchwała Nr 166 w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 167 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych....pdf
PDFUchwała Nr 168 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr 169 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 170 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezd.2016.pdf
PDFUchwała Nr 171 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego -lokale w Domu Strażaka w Krzepicach.pdf
PDFUchwała Nr 172 w sprawie przyjęcia Strategi Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2023.pdf PDFprojekt Strategia Rozwoju Gminy Krzepice.pdf PDFZal_1_ do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 173 w sprawie zmiany uchwały Nr 6.071.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie uchwalenia statutu M-G OPSw Krzepicach.pdf