Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Akty 2016 rok

 

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.75 Ogłoszony: 04.01.2017 Uchwała nr 24.229.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.74 Ogłoszony: 04.01.2017 Uchwała nr 24. 224.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.5822 Ogłoszony: 15.11.2016 Uchwała nr 22.222.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.5821 Ogłoszony: 15.11.2016 Uchwała nr 22.220.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.5820 Ogłoszony: 15.11.2016 Uchwała nr 22.219.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.5819 Ogłoszony: 15.11.2016 Uchwała nr 22.218.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.5818 Ogłoszony: 15.11.2016 Uchwała nr 22.217.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz poboru tego podatku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.5817 Ogłoszony: 15.11.2016 Uchwała nr 22.214. 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4697 Ogłoszony: 16.09.2016 Uchwała nr 20.210.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4696 Ogłoszony: 16.09.2016 Uchwała nr 20.209.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4328 Ogłoszony: 23.08.2016 Uchwała nr 19.207.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 18.194.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4327  Ogłoszony: 23.08.2016 Uchwała nr 19.204.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.3754 Ogłoszony: 05.07.2016 Uchwała nr 18.194.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.2856 Ogłoszony: 24.05.2016 Uchwała nr 17.186.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.2855 Ogłoszony: 24.05.2016 Uchwała nr 17.178.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.2854 Ogłoszony: 24.05.2016 Uchwała nr 17.176.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1870 Ogłoszony: 29.03.2016 Uchwała nr 16.173.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6.071.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1869 Ogłoszony: 29.03.2016 Uchwała nr 16.169.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1868 Ogłoszony: 29.03.2016 Uchwała nr 16.168.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1867 Ogłoszony: 29.03.2016 Uchwała nr 16.167.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1866 Ogłoszony: 29.03.2016 Uchwała nr 16.166.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1865 Ogłoszony: 29.03.2016 Uchwała nr 16.162.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1111 Ogłoszony: 15.02.2016 Uchwała nr 15.154.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1110 Ogłoszony: 15.02.2016 Uchwała nr 15.153.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1109 Ogłoszony: 15.02.2016 Uchwała nr 15.151.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1108 Ogłoszony: 15.02.2016 Uchwała nr 15.147.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku

Metryczka
 • wytworzono:
  18-02-2016
  przez: Zdzisława Majorek
 • opublikowano:
  18-02-2016 10:13
  przez: Zdzisława Majorek
 • zmodyfikowano:
  11-01-2017 10:43
  przez: Zdzisława Majorek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 5045
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl