Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w dniu 12 października 2015 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy objęto dzierżawę na okres do 31 lipca 2018 roku nieruchomość gruntową o pow. 20 m2, położoną w Krzepicach, stanowiącą część pobocza ulicy Szkolnej z przeznaczeniem na podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Z dniem 02 listopada 2015 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 782 ze zmianami).

 

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Przeznacza się do dzierżawy na okres do 31 lipca 2018 roku nieruchomość gruntową o pow. 20 m2, położoną w Krzepicach, stanowiącą część pobocza ulicy szkolnej, z przeznaczeniem na podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 120 plus podatek VAT wg stawki 23% w stosunku miesięcznym, płatny do 30. każdego miesiąca.

Wysokość czynszu będzie aktualizowana raz w roku do 15 marca każdego roku dzierżawy, wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od dnia 12 października do dnia 02 listopada 2015 roku.