Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona archiwalna

 

Krzepice, 20 lipca 2015 roku

GKR.6733.002.2015

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 199) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 20 lipca 2015 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 'Krzepice Praga”, budowie linii kablowej SN i nn oraz budowie i rozbiórce linii napowietrznej nn przy ulicy Praga i ulicy Sosnowej w Krzepicach, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki nr 2351, 2352, 307, 2780, 2783, 2791, 2798, 2799, 2800/1, 2807, 2929/1, 2929/2 – obręb Krzepice; 5/1, 5/3, 10/1, 10/2, 10/3, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15 17/2, 343, 344/3, 344/5 – obręb Kuków oraz nr 748, 1072/1, 1074, 1079 i 1080/1 – obręb Dankowice.

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11 można się zapoznać z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Krzepic.

 

                                                                                                                                            Burmistrz Krzepic

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-07-2015
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  21-07-2015 15:43
  przez: Krystyna Chęcińska
 • zmodyfikowano:
  21-07-2015 15:45
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 1578
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl