Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.

DOCPostanowienie o zwołaniu sesji.doc
DOCNr 086 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2014 rok.doc
DOCNr 087 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2014 rok.doc
DOCNr 088 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 3.027.2014 RM w sprawie ustalenia diet.doc
PDFUchwała Nr 089.2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr X-70-2001 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 25.X.2001 r..pdf
PDFUchwała Nr 090.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w planowanym referendum ogólnokrajowym.pdf
DOCNr 091 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie herbu gminy Krzepice.doc
DOCNr 092 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników..doc
PDFUchwała Nr 093.2015 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Krzepice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf
PDFUchwała Nr 094.2015 w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Krzepice.pdf
DOCNr 095 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierajacego świadczenie e-usług....doc
DOCNr 096 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę ZDKiM.doc
PDFUchwała Nr 097.2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2015
  przez: Zdzisława Majorek
 • opublikowano:
  24-06-2015 12:28
  przez: Zdzisława Majorek
 • zmodyfikowano:
  24-06-2015 12:30
  przez: Zdzisława Majorek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 2192
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl