Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji granulowanego nawozu wapiennego na działce nr ewid. 3003/39, obręb 0001 w miejscowości Krzepice.

PDFObwieszczenie.pdf
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Przebudowa drogi gminnej nr 101036 O Nowy Bugaj-granica woj. śląskiego"

PDF20220406133045217.pdf
 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia ooś i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Julianpol, Gmina Rudniki" 

PDF20220315064257948.pdf
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzepice w rejonie ulic Praga i Sosnowa w gminie Krzepice   

PDFObwieszczenie.pdf
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji granulowanego nawozu wapiennego na działce nr ew. 3003/39, obręb 0001 w miejscowości  Krzepice   PDFZawiadomienie o wszczęćiu postępowania.pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzepice w rejonie ulic Praga i Sosnowa w gminie Krzepice   

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Julianpol, Gmina Rudniki"  PDFOBWIESZCZENIE.pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego na działce o nr ewid. 3003/39, obręb Krzepice.

PDFZawiadomienie o wszczęciu.pdf
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji redukcyjno-pomiarowej, technologii obiektu oraz zmiany zbiornika magazynowego LNG o pojemności 40m3 na zbiornik magazynowy 60m3 na istniejącej stacji LNG w m. Krzepice na działce oznaczonej w ewid. gruntów jako działka nr 153/2, obręb Kuźniczka.

PDFInformacja o wszczęciu postepowania administracyjnego.pdf
 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach  w związku z trwającym postępowaniem w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.

PDFObwieszczenie.pdf
 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach"PDFObwieszczenie.PDF
 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu postanowienia z dnia 30 kwietnia 2019 roku , stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach" PDFObwieszczenie.pdf
 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach" PDF05041902.PDF
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 315/1 w miejscowości Krzepice obręb ewid. 0001 Krzepice.

ODTObwieszczenie - postanowienie.odt

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą na dz. 315/1 w miejscowości Krzepice, obręb ewid. 0001 Krzepice

 

PDF11121801.PDF
 

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej oraz przepławki dla ryb przy jazie w km 36+750 rzeki Liswarty w m.Krzepice.

PDFObwieszczenie(03.07.2018).PDF
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej oraz przepławki dla ryb przy jazie w km 36+750 rzeki Liswarta w m. Krzepice oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
PDFObwieszczenie (02.05.2018).PDF
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1138/2 oraz 1139/2 w miejscowości Zajączki Drugie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie.
PDFZawiadomienie-Obwieszczenie.PDF
 

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr. ewid. 1138/2 oraz 1139/2 w miejscowości Zajączki Drugie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie".
PDFObwieszczenie 13.02.2018 r..PDF

 

Obwieszczenie o kolejnym uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. nr 3012/16 i 3012/15 obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto.
PDFObwieszczenie - 23.01.2018.PDF
PDFUzupełnienie Raportu.PDF
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1138/2 oraz 1139/2 w miejscowości Zajączki Drugie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie.

PDFObwieszczenie 16.01.2018.PDF
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia nr GKR.6220.014.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku wykonania raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 1139/2 oraz 1138/2 w miejscowości Zajączki Drugie.

PDFObwieszczenie.PDF
 

Obwieszczenie o uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. nr 3012/16 i 3012/15 obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto.

PDFObwieszczenie.PDF

PDFUzupełnienie raportu.PDF
 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1138/2 oraz 1139/2 w miejscowości Zajączki Drugie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie.

PDFP9.pdf
PDFP8.pdf
PDFP7.pdf
PDFP6.pdf
PDFP5.pdf
PDFP4.pdf
PDFP3.pdf
PDFP2.pdf
PDFP1.pdf
PDFH3.pdf
PDFH2.pdf
PDFH1.pdf
PDFzaświadczenie o braku MPZP.pdf
PDFzapewnienia odbioru nawozów.pdf
PDFZałącznik zgodnie z art. 74 ustawy ooś.pdf
PDFTło zanieczyszczeń.pdf
PDFTło akustyczne.pdf
PDFPismo - oddziaływania skumulowane.pdf
PDFZałącznik zgodnie z art. 74 ustawy ooś.pdf
PDFKIP - Łukasz Nicpoń.pdf
 

 

Obwieszczenie o uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. nr 3012/16 i 3012/15 obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto.

PDFobwieszczenie o uzupelnienieu raportu.pdf
PDFuzupelnienie_PPiS.pdf
PDFuzupelnienie_RDOS.pdf
PDFDane wejściowe do modelu obliczeniowego.pdf
 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. ew. nr 3012/16 i 3012/15, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto.

PDF01_tekst_raportu.pdf
PDF00_tytulowa.pdf
PDFZalacznik tekstowy 01 - aktualny stan zanieczyszczenia powie.pdf
PDFZalacznik graficzny 12 - Mapa_rozkładu_stężeń_hc_12.pdf
PDFZalacznik graficzny 11 - Mapa_rozkładu_stężeń_co.pdf
PDFZalacznik graficzny 10 - Mapa_rozkładu_stężeń_no2.pdf
PDFZalacznik graficzny 09 - Mapa_rozkładu_stężeń_pir.pdf
PDFZalacznik graficzny 08 - Mapa_rozkładu_stężeń_met.pdf
PDFZalacznik graficzny 07 - Mapa_rozkładu_stężeń_h2s.pdf
PDFZalacznik graficzny 06 - Mapa_rozkładu_stężeń_fenol.pdf
PDFZalacznik graficzny 05 - Mapa_rozkładu_stężeń_nh3.pdf
PDFZalacznik graficzny 04 - Mapa_rozkładu_stężeń_pm10.pdf
PDFZalacznik graficzny 03 - Rozklad poziomu halasu w porze nocn.pdf
PDFZalacznik graficzny 02 - Rozklad poziomu halasu w porze dzie.pdf
PDFZalacznik graficzny 01 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDFWyniki obliczen - pora nocy.pdf
PDFWyniki obliczen - pora dnia.pdf
PDFDane wejściowe do modelu obliczeniowego.pdf
PDFZestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów.pdf
PDFWyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów.pdf
PDFŁączna emisja roczna i maksymalna.pdf
PDFKlasyfikacja grupy emitorów.pdf
PDFDane do obliczeń stężeń w sieci receptorów.pdf
PDFDokumentacja fotograficzna.pdf
 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia nr GKR.6220.010.2017 z dnia 18 września 2017 roku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku wykonania raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie Małej Elektrowni Wodnej oraz przepławki dla ryb przy jazie ruchomym w km 36+750 rzeki Liswarta w m. Krzepice".

PDFObwieszczenie.PDF

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej, przepławki dla ryb przy jazie ruchomym w km 36+750 rzeki Liswarta w miejscowości Krzepice, obręb 0003 Kuźniczka, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto.PDFObwieszczenie.PDF
 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. ew. nr 3012/16 i 3012/15, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto

PDFObwieszczenie.PDF
 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku wykonania raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. ew. nr 3012/16 i 3012/15, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto PDFObwieszczenie.PDF
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Obwieszczenie

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 

Burmistrz Krzepic zawiadamia

 

o wydaniu postanowienia z dnia 07 marca 2017 roku o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. ew. nr 3012/16 i 3012/15, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto

 

Treść postanowienia:PDFPostanowienie.PDF
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Obwieszczenie

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 

Burmistrz Krzepic zawiadamia

 

o wydaniu postanowienia z dnia 07 marca 2017 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz. ew. nr 3012/16 i 3012/15, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto

 

Treść postanowienia: PDFPostanowienie.PDF
 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, dz.ew. Nr 3012/16 i 3012/15, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice - miasto.PDFObwieszczenie.PDF
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa. PDFObwieszczenie - ul. Praga i Sosnowa.PDF
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta.PDFObwieszczenie, Ul. Rolnicza, Dabrowskiego i Magreta.PDF

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta. PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta.PDF

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa. PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.PDF

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z porodówką na działce o numerze ewidencyjnym 1950/9, k.m. 7, obręb Zajączki IPDFObwieszczenie.PDF
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z halą udojową i zapleczem na działce o numerze ewidencyjnym 1949, k.m. 7 i k.m. 8, obręb Zajączki I PDFObwieszczenie.PDF

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z porodówką na działce o numerze ewidencyjnym 1950/9, k.m. 7, obręb ZajączkiPDFObwieszczenie.PDF
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z halą udojową i zapleczem na działce o numerze ewidencyjnym 1949, k.m. 7 i k.m. 8, obręb Zajączki PDFObwieszczenie.PDF
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania  decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu Cargill w Krzepicach, na działce nr ewid. 153/2 o część produkcyjną oraz na działkach o nr ewid. 154/17, 154/14, 155/13, 156/8, 157/5 i 158/8 o część magazynu wysokiego składowania". Na etapie postępowania Inwestor zmienił zakres przedsięwzięcia, które będzie prowadzone pod nazwą " rozbudowa zakładu produkcyjnego w Krzepicach, ul. Przemysłowa 1, pow. kłobucki, woj. śląskie działka nr 153/2 obręb Kuźniczka 0003" PDFObwieszczenie.PDF
 

 

 Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku wykonania raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu Cargill w Krzepicach, na działce nr ewid. 153/2 o część produkcyjną oraz na działkach o nr ewid. 154/17, 154/14, 155/13, 156/8, 157/5 i 158/8 o część magazynu wysokiego składowania"PDFObwieszczenie.PDF
 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Cargill w Krzepicach, działka nr 153/2 ( rozbudowa części produkcyjnej ), działki nr 154/17, 154/14, 155/13, 156/8, 157/5, 158/8 ( rozbudowa magazynu wys. składowania ) PDFObwieszczenie.PDF

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie i eksploatacji  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wysokości konstrukcji do 4,5 metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 1311 obręb Zajączki Drugie, gmina Krzepice PDFObwieszczenie.PDF
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o możliwosci zapoznania się z uzupełnieniami Raportu o oddziaływaniu na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej w Krzepicach na rzece Liswarcie w km 36+750 na działkach o nr ewid. 1033/1, 1199, 1220 obręb geodezyjny Kuźniczka.PDFObwieszczenie.PDF

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dankowice Trzecie, Dankowice-Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska. PDFObwieszczenie.PDF

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniiu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2070 S w m. Starokrzepice ul. Rudnicka.  PDFObwieszczenie Starokrzepice.pdf
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ”Przebudowie drogi powiatowej nr 2070 S w m. Starokrzepice ul. Rudnicka”  PDFObwieszczenie.pdf
 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Podłęże  Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska PDFObwieszczenie....pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wysokości konstrukcji do 4 metrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 1311 w miejscowości Stanki obręb geodezyjny Zajączki Drugie. PDFObwieszczenie.pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z odwodnieniem w ulichach: Generała Andersa, Jesionowej, Dębowej, Bukowej, Kasztanowej i Księdza Stasiewicza w Krzepicach  PDFObwieszczenie.PDF
 

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Jesionowa, Dębowa, Bukowa, Kasztanowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach”  PDFObwieszczenie.pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku”   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na regulacji koryta rzeki Liswarty w km 38+300 do 40+600 w m. Dankowice, Starokrzepice gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj.śląskie{C}{C} oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Regulacji koryta rzeki Liswarty w m 38+300 do 40+600 w m. Dankowice, Starokrzepice gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie"  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Regulacji koryta rzeki Liswarty w km 38+300 do 40+600 w m. Dankowice, Starokrzepice gm. Krzepice, pow. Kłobucki, woj. śląskie"     PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2004 S Krzepice-Lipie   PDFOowieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic  dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi powiatowej Nr 2004 S Krzepice - LIpie, na odcinkach: od Km 1+050,00 do Km 1+430,00 oraz od Km 1+830,00 do Km 5+050,00   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie 114 DJP w m. Zajączki Drugie przy ul. Głównej   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji zasilania skroplonym metanem dla zakładu CARGILL Krzepice na działce o nr ewid. 153/2 obręb geodezyjny Kuźniczka"  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych Krzepice IV wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na terenach rolnych w następujących obrębach geodezyjnych gminy Krzepice: Starokrzepice, Lutrowskie, Dankowice, Kuźniczka  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic  dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie instalacji zasilania skroplonym metanem dla zakładu Cargill Krzepice z lokalizacją na działce o nr ewid. 153/2 obręb geodezyjny Kuźniczka  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji paliw płynnych na działce o nr ewid. 3010/37 położonej w Krzepicach przy ul. Rolniczej   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa dla projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krzepice  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 0,8 MW na działce nr ewid. 266/6 przy fermie trzody chlewnej w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o przystąpieniu do opracowywania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Krzepice   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z modułem dystrybucji gazu płynnego oraz infrastrukturą komunikacyjną, techniczną i usługową w Krzepicach na działce o nr ewid. 3010/5   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działakch o nr ewid. 313/3 i 313/2 oraz wykonaniu wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Liswarty na działce o nr ewid. 48   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - Krzepice - DK43 - Starokrzepice - granica z Powiatem Oleskim"  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.  "Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z Powiatem Oleskim"   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego  na rozbudowie Zakładu Produkcji Kotłów w Krzepicach przy ul. Przemysłowej 20 obręb geodezyjny Kuźniczka przez "Polspaw Sawiccy" Sp.J.    PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie sortowni odpadów i kompostowni odpadów organicznych na terenie istniejącego składowiska odpadów w Krzepicach   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krzepice  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na zakład rozbioru drobiu w m. Dankowice Drugie  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych na zakład zbiórki, gromadzenia, segregacji i odzysku surowców wtórnych oraz handlu materiałami i wyrobami wielobranżowymi przy ul. Rolniczej w Krzepicach przez "WISTAL" Przystajń  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sortowni odpadów i kompostowni odpadów organicznych na terenie istniejącego składowiska odpadów w Krzepicach"   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg wewnętrznych i odwodnienia w ul. Andersa, Klonowej, Brzozowej, Lipowej i Księdza Stasiewicza w Krzepicach"   PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa dróg wewnętrznych i odwodnienia w ul. Jasnej i ul. Słonecznej w Krzepicach” na działkach nr ewid.: 2311; 2829; 2826/12; 2827/6; 2828/1; 2828/6.  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sortowni odpadów i kompostowni odpadów organicznych na terenie istniejącego składowiska odpadów w Krzepicach"  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ulicą Andersa a ul. Księdza Muznerowskiego w Krzepicach"  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ulicą Andersa i osiedlem Dąbrowa w Krzepicach"  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg wewnętrznych i odwodnienia w ul. Andersa, Klonowej, Brzozowej, Lipowej i Księdza Stasiewicza w Krzepicach"  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na zakład rozbioru drobiu" w m. Dankowice Drugie  PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa dróg wewnętrznych i odwodnienia w ul. Jasnej i ul. Słonecznej w Krzepicach” na działkach nr ewid.: 2311; 2829; 2826/12; 2827/6; 2828/1; 2828/6. PDFObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. ”Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego” na odcinku drogi powiatowej  Nr 2035 S Krzepice – Panki.  DOCObwieszczenie.doc

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ”Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego” na odcinku drogi powiatowej  Nr 2035 S Krzepice – Panki.  PDFObwieszczenie.pdf
 

informację wytworzył(a): Burmistrz Krzepic
za treść odpowiada: Jadwiga Staniszewska
data wytworzenia: 2009-01-23