Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2023 roku

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury.pdf (5,05MB)
DOCXzalacznik-1-oferta-realizacji-zadania-publicznego.docx (51,42KB)
DOCXzalacznik-2-sprawozdanie-z-realizacji-zadania-publicznego.docx (36,02KB)
DOCzalacznik-3-zestawienie-faktur.doc (56,00KB)
 

O G Ł O S Z E N I E

         Urząd Miejski w Krzepicach podaje do publicznej wiadomości wyniki 

otwartego konkursu  zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

wraz z udzieleniem wsparcia finansowego na rok 2023

  W zakresie ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – realizacja statutowej działalności klubu w roku 2023” przyznano kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych brutto) dla MGLKS ,,Liswarta" Krzepice

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia